Wanneer zullen onze ogen volledig open gaan

Wanneer zullen onze ogen volledig open gaan

2 augustus 2021 / Door Martha Krul

Wanneer zullen onze ogen volledig open gaan en
gaan wij echt beseffen in welke bijzondere tijd wij leven?
Wij zijn in ons denken nog zo verbonden met de tijd die achter ons ligt.
Het zit als onzichtbare draden aan ons vast.
Door die draden worden wij lager in trilling gehouden als nodig.

Wanneer wij doorgroeien naar onze eigen nieuwe
totaliteit, zullen wij pas echt zicht krijgen op al het moois dat er al is.
Het is nog niet volledig te bereiken, omdat wij
ons nog vast willen houden aan oude gebruiken en inzichten.

Door alles los te laten, komen die nieuwe inzichten
als vanzelf bij ons binnen.
Wij kunnen niet vooruit kijken wanneer wij constant
in onze achteruitkijkspiegel blijven kijken.
Onze blik is dan niet op het pad dat wij gaan,
maar op de periode die achter ons licht.

Die twee zijn met elkaar verbonden.
Het pad dat achter je ligt,
heeft je gebracht naar het punt waar je nu bent.
Verder heeft het geen menselijke waarde meer voor je.
Dat is nieuw en onderdeel van de nieuwe energie
waarmee je verbonden bent.

Het is alsof je van pleegouders terug gegeven wordt
aan je eigen liefdevolle ouders.
Je eigen ouders waar je onbewust al die tijd naar verlangd en uitgekeken hebt.
Waar je in je hart altijd mee verbonden bent geweest.

Die nieuwe tijd met zijn prachtige energie
mag je zien als die liefdevolle ouders.
Die hebben al die tijd op afstand naar je gekeken.
Je hoeft hen niets te vertellen.
Ze kennen jou en kennen je verleden.

Die liefdevolle ouders zijn de energie van het universum.
Het universum, met zijn vele begeleiders, heeft je
altijd op afstand gevolgd.
Daar is de goddelijke, liefdevolle energie, waar op
aarde geen plek voor was.

Niet alleen door wat er in die lage trilling gebeurde,
maar ook omdat wij als mens die hele hoge trilling
toen nog niet aankonden.
Door de transformatie is dat veranderd en kunnen
wij ons wel met dat goddelijke licht verbinden.

Maak je draden los, zodat je kan vliegen.
Vliegen in de liefdevolle armen van het universum.
Er werd op je gewacht.
Al heel lang.

Jij wist dat onbewust.
Voor deze bijzondere verbinding kwam je naar de aarde.
Dit wilde je voor geen goud missen.
Het was net als het goud aan de einde van de regenboog.
Je wist dat het er was, maar je wist niet waar je precies zou moeten zoeken.

Het universum is er altijd voor je geweest.
Laat je opnemen in de liefdevolle energie
die al heel lang naar jou heeft uitgekeken.

Laat je verleden achter je.
Kijk niet meer in die achteruitkijkspiegel
maar leg je focus op het liefdevolle pad dat zichtbaar is.
Je wordt verwacht.
Je bent er klaar voor.

Je mag gaan.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/