Waarom zo moe, waarom zo “ellendig”? / 31 May 2019 / Martha Krul

Waarom zo moe, waarom zo “ellendig”?
31 May 2019 / Martha Krul

 Waarom zo moe, waarom  zo “ellendig”? 
De trilling van de energie die om ons heen is, is dermate verhoogd dat die niet meer correspondeert met de trilling van de energie die jij hebt.
Dat verschil is zo groot geworden dat je letterlijk niet mee kan.
Dit wordt nog moeilijker omdat de trilling op aarde in een versnelling aan het komen is.
De komende weken gaat de trilling op aarde nog verder omhoog.
Waarom?
Ons doel is en was op naar die 5edimensie over te gaan.
Dat is en was ons doel op aarde.
Hoe kunnen wij nu in die 5e dimensie energie aanhaken?
Je hoort niet anders dan “loslaten”, maar is dat werkelijk zo?
Ja, in een bepaalde manier wel.

Door los te laten en naar vertrouwen over te gaan, wordt je leven anders.

Je gaat je leven vanuit een ander perspectief bekijken.
Alles wat er was, is en blijft er.
Je raakt helemaal niets kwijt.
Je gaat er op een andere manier naar kijken.
5eDimensie is LIEFDE.
Je kijkt en handelt vanuit liefde.
De mensen waar je mee verbonden bent, zie je vanuit liefde.
Je voelt en ervaart je liefdesband met hen.
Je voelt die liefdesverbinding vanuit je hart.
Harde kritiek past daar niet.
Geen kritiek op jou en geen kritiek op de ander.
Alles gaat in liefde.
Alle omstandigheden worden verzacht.
Je bekijkt het vanuit liefde.
Boosheid hoort daar niet thuis, want je kijkt vanuit liefde.
Boosheid is van de 3e dimensie.
Je kan boosheid en hoge trilling niet combineren.
Alles waar je je nu nog druk om maakt, wordt letterlijk met de mantel der liefde bedekt.
Het geeft je rust en vertrouwen.
Er wordt steeds in liefde een hand naar je uitgestoken, door de mens naast je of door je spirituele begeleider.
Dit is waar je zo naar verlangt.
Je gevoel van eenzaamheid verlaten en de liefdevolle groep binnen stappen.
Steeds zal er aandacht en liefde voor je zijn.
Daar wordt in liefde geleefd.
Je trilling verhogen kan je heel gemakkelijk doen door de volgende visualisatie:
Je zit op de stoel.
Dat is je verbinding met de aarde.
Je voelt je voeten op de grond.
Dan visualiseer je grote vleugels op je rug.
Je gaat vliegen.
Je springt als het ware naar boven, je slaat je vleugels uit en vliegt omhoog.
Je gaat hoger en hoger.
Je voelt het in je hoofd veranderen.
Je kan je een beetje dizzy voelen.
Je houdt even die hoogte vast.
Dan ga je nog hoger en nog een beetje hoger…….
Wat voel je????
Ja, vrijheid, ijle lucht.
De trilling van de 5e dimensie.
Hou die trilling goed in je gedachten.
Dit doe je een aantal malen per dag.
Je kan voelen hoe het met jezelf is, want wanneer je te laag bent in trilling, om welke reden ook, dan voel je dat je niet naar boven kan vliegen.
Dat zegt veel over jou.
Je houdt je vast aan iets.
Je kan niet vliegen en dat is juist zo belangrijk.
Probeer het maar eens.
In het begin misschien een beetje vreemd,
het zal heel snel wennen.
Het gaat je vrijheid geven en een hogere trilling en dat zal veel aan jou gemoedstoestand veranderen.
Heb het goed