Verlaat de wereld van de illusie

Verlaat de wereld van de illusie

2 juli 2021 / Door Martha Krul

Door onze transformatie zijn wij zo veranderd.
Veel gevoeliger en opener geworden.
Wij voelen heel veel en dat is lang niet altijd
even gemakkelijk.

Het grote collectief is in onrust en angst.
Wij voelen dat en soms is het moeilijk om
onderscheid te maken of de gevoelde emoties
van onszelf zijn of van een ander.

Dit kan tot verwarring leiden.
In de wereld van de illusie worden de angstige
gevoelens flink aangewakkerd.
Dit heeft te maken met de balans in de
strijd tussen licht en donker.
Het duister is de angst aan het versterken om
zo nog voldoende grip, lees macht, over de
mensheid te houden.

Voor de lichtwerkers kan dit veel verwarring opleveren.
Het haalt je gemakkelijk uit de hogere trilling.
Je krijgt veel verhalen van geliefden en vrienden
te horen die nog in die illusie leven.

Jouw wereld is nog zo onbekend voor hen.
Zij voelen zich niet fijn en zien geen uitweg.
Zij voelen dat ze verder in het nauw worden gedreven.
De opzet van het duister.

Ga niet mee in hun angsten.
Laat het los en ga naar je stilte.
Iedere keer dat je merkt dat je naar die emoties
wordt getrokken, ga terug naar je eigen dimensie.
Laat de illusie los.
Die illusie is verbonden aan de ego-wereld.
Die wil je laten weten dat.
Die wil je laten voelen dat.

De energie van licht en liefde is nu van wezenlijk
belang om veranderingen in de lagere belevingen
tot stand te brengen.

Zij weten het niet meer.
Juist en dat is een belangrijk “breekpunt” in dit proces.
Wanneer je de weg kwijt bent, ga je vragen stellen.
Door vragen te stellen krijg je antwoorden.
Die antwoorden zullen je niet altijd meteen duidelijk
zijn en dat leidt naar nieuwe vragen.
Dan komen er gesprekken op gang tussen
de hogere en lagere dimensies.
De open en liefdevolle harten mogen zich
ontfermen over de zoekenden.

Spreid je licht.
Deel je warmte.
Geef bescherming en beschutting.
Daarnaar is de angstige mens op zoek.

De lichtwerkers weten en zien.
Vanuit de hogere dimensies zijn er volop inzichten.
Er worden voortdurend aanwijzingen gegeven vanuit
het universum.

Wij zijn het breekpunt voorbij.
De balans staat nu op het punt om over te slaan
naar het volledige ontwaken.
Het gaat snel en daarom is het zwaar.

Je hebt eerder de neiging om een intensief probleem
aan te pakken.
Een minder intensief vraagstuk wordt gemakkelijker
aan de kant gezet.
Nu moeten de problemen worden aangepakt.

Wij staan op een splitsing.
Wij kennen de weg.
Wijs hen de weg.
Jij kent de weg en weet wat zich hier afspeelt.

Je gidsen zijn verbonden aan jouw licht en liefde.
Dat contact laat zich zien en voelen in de stilte.
Ga naar binnen en voel dat je weer rustig wordt.
Dat je daar terugkomt in je kracht.

Je stilte is jouw overleving.
Je bent niet alleen.
Je bent altijd verbonden.
Wij doen het samen.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/