Vergeving van jezelf /15 maart 2019 / Martha Krul

Vergeving van jezelf
15 maart 2019 / Martha Krul
Wij spreken regelmatig over het woord vergeving. Daarbij wordt dan eigenlijk meteen aan het vergeven van de ander gedacht.
Maar hoe zit het met het vergeven van jezelf?
Met vergeven werkt het net als met houden van. Je kan de ander pas liefhebben wanneer je van jezelf kunt houden. Je kan de ander pas vergeven wanneer je jezelf kunt vergeven.
Wij zijn meestal heel streng voor onszelf. Wij “eisen” dingen van onszelf, die wij van een ander niet zouden willen eisen.
Wij “moeten” dit kunnen, dat doen, maar is dat wel juist? Ben je niet een tikkeltje te streng voor jezelf? Hoe kan je daar iets aan doen?
In een visualisatie vraag je aan de persoon waar je het meest van houdt om iets te doen wat je van jezelf wil eisen. Dan merk je ineens dat je dat van die persoon nooit zou willen eisen. Waarom moet jij dan wel aan die voorwaarden voldoen? Zo ook met vergeven.

Wij zijn druk in de weer om de ANDER te vergeven, maar hoe zit het met de vergeving van onszelf? Waarom ook daar zo streng en oordelend over jezelf? Waarom reken jij jezelf af op dingen die naar jouw mening in het verleden niet gelopen zijn zoals jij eigenlijk zou willen. Is dat wel heel eerlijk naar jezelf?

In het verleden was je niet de mens die je nu bent. Je had nog niet de kennis en de ervaring die je nu hebt. Doordat de dingen niet liepen zoals je dat eigenlijk zou hebben gewild, heb je levenservaring opgedaan. Zo zit het leven in elkaar.
Kan je een kind van de eerste klas basisschool dingen laten doen die een scholier van de zesde klas wel kan? Het is toch niet fair een kind af te rekenen op kennis die het nog niet kan bezitten. Zo werkte dat ook met jou. Jou overkwamen zaken die je nog niet “geleerd” had en dus kan je jezelf er niet op afrekenen. Maar in de praktijk doen wij het wel.
Laat het los
Het is gelopen zoals het gelopen is. Jou treft geen blaam. Waarom er dan wel mee blijven rondlopen? Je weet nu beter en zou het allemaal anders aanpakken. Dat is het leerproces van het leven. Dus waarom dan zo streng naar jezelf? Je kon het nog niet weten, anders had je het anders gedaan. Maar je wist het niet. Dus laat die strengheid los. Zie jezelf als de leerling die in de opleiding zat. Al die ongemakkelijke momenten hebben je gemaakt tot de mooie mens die je nu bent. Jij bent als een ruwe diamant die door het leven geslepen is. Iedere keer kwam er weer een facet bij tot je nu mag stralen en glanzen. Je bent van ruwe diamant naar een prachtige steen geworden. Dit proces was nodig. Het hoorde bij je leven. Laat het gaan.
Laat het los. Heb jezelf lief. Vergeef jezelf en laat los. Dan kan je oprecht gaan stralen in het intense licht dat er nu op aarde is. Sta op en sta in de X en laat zien dat jij die prachtige diamant bent.