Verbonden met de Schepper

Verbonden met de Schepper

18 augustus 2021 / Door Martha Krul

Wij voelen dat de energie aan het veranderen is.
Weer aan het veranderen is.
Iedere keer komen wij in andere lagen terecht.
De laag die met licht, liefde en vertrouwen is
verbonden, wordt met de dag sterker te voelen.

Alle elementen zitten in ons.

Daarom resoneert het zo sterk.
Je emotionele knoppen worden door het universum
aangeraakt en dat voel je.

Aan de ene kant voel je  “verharding”,
aan de andere kant komt juist verzachting en verbinding.

Doordat wij meer de invloed voelen van deze
zachte emoties worden wij nog gevoeliger.
Wij reageren sterker op emoties die vanuit
lagere lagen trillen.

Je voelt de liefde en de verbinding sterker worden.
Je voelt ook de invloed van die sterke verbinding.
Die voedt de kracht van de leeuw in ons.

Dit kan geen toeval zijn.
Het universum kent geen toeval.

Het kan je alleen toevallen en dat is de bedoeling.

Wij moeten voelen hoe wij verbinding maken met
de kracht in onszelf.
De sterkste kracht is de ontwapening.
Verbonden aan liefde.
De goddelijke liefde, die verbonden is met de BRON.

Het is een uniek proces dat er gaande is.
Wanneer je alle details zou herkennen,
zou je mond openvallen van verbazing.

Ja, dat kan alleen maar wanneer het is verbonden met de Schepper.
Die maakt geen fouten.
Die gaat voor liefde voor zijn kinderen op aarde.
De Schepper kent zijn kinderen en weet door
welke periode zij heen gaan.

Het universum zal er daarom alles aan doen om die
sterke zielen in liefde te ondersteunen in dit proces.

Liefde is het hoogste punt dat je kan bereiken.

Wanneer je on-voorwaardelijk lief kan hebben,
ben je het stadium van oordelen voorbij.
Je zal dan altijd de ander voor “vol” aanzien.
Je ziet dan alle facetten in de ander.

Die facetten zullen jou “spiegelen” maar
op een andere manier dan je in het verleden hebt gevoeld en gezien.

De liefde zal het licht in jou ontsteken,
je zal daardoor de ander vanuit liefde zien.
Daardoor zie je beide kanten.
Beide kanten die ook in je jezelf zitten.
Je zal niet oordelen, maar elkaar herkennen.

Je maakt dan contact op zielenniveau.
Dan zit je volledige verbonden aan de BRON
van de Schepper en zie je het licht dat jullie
beide doet stralen.

Het goede komt dan in de mens naar boven.

De nieuwe mens is geboren.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/