Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen…… / 26 augustus 2019 / Door Martha Krul

Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen……
26 augustus 2019 / Door Martha Krul
Dit werd vroeger gezegd bij een relatie met twee verschillende geloofsrichtingen.
Dat kon niet goed gaan!
Daar moest door een van beide, water in de wijn worden gedaan.
Veel is er ten aanzien van deze opvatting veranderd.
Nu hebben wij eigenlijk een soortgelijk probleem.
De ene partner is volop bewust bezig in de transformatie.
De ander wil er niets van hebben.
Dit geeft 2 heel verschillende belevingswerelden.
Die twee hebben letterlijk een totaal verschillende kijk op het leven.
Maar hoe daar nu mee om te gaan?
Het is een mooie vergelijking met het geloof, zoals wij dat vroeger beleefden.
Je werd als kind opgevoed in het geloof van je ouders.
Het geloof werd je letterlijk met de paplepel ingegeven.
Je ging meestal naar een school van diezelfde geloofsrichting.
Daar werd deze stroming nog versterkt.

Dan komen er twee mensen samen, met beide hun eigen “geloof”.
Geloven werd geen geloof, maar iets wat met hand en tand verdedigd werd.
De bijbel door de mens keer op keer opnieuw vertaald en aangepast.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat daar hele verschillende beelden zijn ontstaan.
Nu hebben wij de tijd van 3e en 5e dimensie.
Mensen die heel bewust bezig zijn met de transformatie.
De wegbereiders (wayshowers) zij die voorop lopen in dit prachtige proces.
Die ook veel weten over de details van het proces.
De ander die zegt, flauwekul waar jullie mee bezig zijn.
De belevingswereld van beide mensen (3 en 5D) is volkomen verschillend.

De mens van de 3D heeft zijn eigen lage trilling.
Is minder gevoelig voor zaken die in de 5D, worden gehoord, gevoeld of gezien.
Het is als een “dove” en een “blinde” die met elkaar spreken.
Beide in een heel eigen belevingswereld.
Het is een proces van gevoel.
Het is geen proces van bewijzen.
Het is een proces van LICHT en LIEFDE.
Het is een proces van vrijheid, blijheid.
Het is een proces van vrije wil etc.
Ga er in een gesprek niet vanuit dat je die ander over de “streep” moet halen.
Dat je die ander “moet” overtuigen van de dingen die jij ervaart en beleefd.
Vraag aan je universele begeleiders jullie in licht en liefde te begeleiden.
Vraag of je openingen mag zien, zodat je misschien in liefde en zachtheid, een ervaring mag delen.
Je zal verbaast staan hoe dat werkt.
Het gesprek wordt als het ware naar dat punt geleid en ineens voel je dat je er iets over mag delen.
Zo komt er opening in deze beide werelden.
Het is niet iets van de ander overtuigen.
Het is elkaar in liefde en respect tegemoet treden.
Wanneer de ander je toch met bekende argumenten overlaat, zeg dan heel rustig, dat je die argumenten als vaker van hem/ haar vernomen hebt en dat je daar niet opnieuw een “discussie” van wil maken. Je weet bij voorbaat dat die niet naar het licht, maar juist naar een duister gevoel gaat leiden.
Toon elkaar respect.
Geef elkaar de ruimte.
Beide zijn in een eigen belevingswereld.
LICHT EN LIEFDE DELEN, maakt licht en liefde sterker.
Namasté
Martha

https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/