Transformatie van mens naar ziel

Transformatie van mens naar ziel

29 juni 2022 / Door Martha Krul

Dat het een bijzondere tijd is,
dat zal niemand ontgaan.
Wij zijn nu aan het afsluiten.
Wij doen de deuren dicht die ons
verbonden met de oude wereld.
De wereld van het oude mensdom.

Een deur sluit.
Een deur opent.
En wat voor deur.

Wij bemerken al een hele tijd dat
wij als mens aan het transformeren zijn
naar een andere vorm.

Wij zijn de overstap aan het maken van
mens naar ziel.
Het is een geleidelijk proces,
maar wij voelen dat er dingen in een
ander perspectief komen te staan.

Kijken wij naar het overgaan van de ziel
aan het einde van zijn/ haar fysieke leven
op aarde, dan zien wij daar veranderingen in.

Wij blijven op onze eigen wijze veel sterker
met de overgegane ziel verbonden.
Die ziel blijft “levend” bij ons.
Het is niet alleen maar de foto,
zoals in het verleden.
De ziel blijft actief in ons leven aanwezig.
Steeds meer mensen voelen dat.

Het aardse is losgelaten,
het zielenleven gaat door.
Doordat wij in verschillende dimensies kunnen
zijn en door het kiezen van onze tijdlijnen,
komt het aspect ziel in een ander licht te staan.

De lemniscaat (= de liggende 8), het oneindigheids-
symbool toont ons dat.
De energie stroomt en stroomt door.
Het is een voortdurende stroom van en in de energie.

Niets gaat verloren.
Het kan veranderen van vorm en dimensie,
maar verloren gaat het niet.

Doordat wij veelzijdiger gaan waarnemen
in die energetische lagen, herkennen wij
ook andere vormen van “leven”.

Wij gaan steeds meer leven vanuit
ons eigen zielenplan.
Wij herkennen vorige levens veel gemakkelijker.
Wij voelen dat wij niet alle levens op
aarde hebben geleefd.
Daardoor komen wij gemakkelijker weer
in open verbinding met buitenaardsen.
Ooit waren wij ook in een tijd een “buitenaardse”.

Alles komt naar de oppervlakte.
Alles brengt zijn eigen energie naar boven.
Het maakt dat wij ons leven op een
andere manier be-leven.

Niet meer vanuit het aardse,
maar verbonden met het Al.
Wij voelen ons contact met de Bron ook
veel gemakkelijker.
Wij kunnen die hoge energieën aan.
Niets staat ons in de weg om ons leven
naar hogere lagen te brengen.

Alles is open en alles mag stromen.
De oude lagen vallen als “mallen” van ons
af en het unieke beeld van de mens
komt tevoorschijn.

Hoe bijzonder is dat?
De tijd is NU, leef je dimensies.
Weet dat je vol-ledig bent.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/