Openheid

15 april 2024 / Door Martha Krul

Alles ligt open.

Alles stroomt.
Alles staat in een ander licht.

Ik kijk metaforisch naar de zon en de maan.
De zon laat zien dat er een geboorte heeft plaatsgevonden.
Het was een pittige bevalling, die eclips op 8-4.
Ze heeft behoorlijk bij moeten komen.
Ze gedragen zich als oude hippies, die zon en die maan.
Ze lachen, ze dansen en zingen.
Ze roepen: “Wij zijn groot, dus krijgt niemand ons klein.”
Ze zijn blij, want deze drempel hebben zij samen genomen.

Alles is in een ander licht komen te staan.

De energie is veranderd.
Het voelt nieuw.
Het voelt vreemd en ergens heel vertrouwd.
Het stroomt en alles ligt open.

Voel je het?
Of voel je het niet?
Voel je het niet, voel dan eens of je wel die oude tijd,
verbonden aan die oude mens, los hebt kunnen laten.
Op de oude manier functioneren in die nieuwe energie
gaat niet werken.

Waarom?
Omdat die oude manieren verbonden zijn aan een
zware energie.
Je kan tegen een steen niet zeggen dat die moet stromen.
Een steen die je in het water gooit, zakt naar de bodem.
Die kan zich alleen nog verplaatsen via de hulp van iets anders.
Tilt het water hem op, dan zal hij verder rollen.
Wil niemand helpen, dan blijft hij waar hij gevallen is.

De nieuwe tijd heeft een heel andere energie.
Je bent een veertje (zie de verbinding met het universum) en
je komt in de wind op in het water.
Je drijft verder.
Je danst verder.
Het is je denken dat je aangeeft dan het niet zal werken.

Denk aan de zon en de maan.
Die riepen WIJ zijn groot en niemand krijgt ons klein.
Dat denken ze wel, maar dat gaat niet gebeuren.
Zij voelen zich groot en dus zijn ze met die energie verbonden.

Voel waar jij mee verbonden bent.
Je zal voelen dat die energie als een jas om je heen gaat zitten.
Voel je dat je met hart en ziel aan die nieuwe energie
verbonden bent, dan zal je merken dat je moeiteloos
op je verlichte pad blijft lopen.

Je voeten lopen “automatisch” in de richting waar
je hart zo blij van wordt.
Je ogen twinkelen.
Je voelt en weet dat alles open ligt.

Die nieuwe tijd, het voelt zo anders.
Zo vreemd en zo vertrouwd.
Voel je open in verbinding.
Je zal voelen dat je verrast wordt.
Er zullen vele verrassingen volgen.

Laat je leiden in alle openheid en in verbinding.
Je zal komen op de plekken waar je nauwelijks
over durfde dromen.
Het universum draagt je.
Laat je maar vallen.
Het is goed.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/