Onafhankelijk zijn

2 mei 2024 / Door Martha Krul

Je kan alleen onafhankelijk zijn wanneer je op je eigen

benen durft te staan.
Wij zijn in de transformatie van de oude naar de nieuwe mens.
De oude en de nieuwe mens zijn heel verschillend in het
ervaren van de persoon die zij zijn.
De oude mens werkt hard aan de ooit geslagen wonden
die aanwezig zijn in zijn totaliteit.
De nieuwe mens is bezig zichzelf te omarmen en alle
delen van zichzelf te laten versmelten in on-voorwaardelijke liefde.

Je bent een totaliteit.
Een universeel, energetisch wezen dat in dit leven op
de aarde woont.
Doordat wij op de aarde wonen, worden bepaalde delen
van onszelf vergroot en uitgelicht.
De vrouw kan moeite hebben met de mannelijke delen in zichzelf.
Zo kan de man zich ongemakkelijk voelen met de vrouwelijke
delen in zichzelf.

Het zijn de delen van de totale mens die door de samenleving

levens lang in disbalans zijn gebracht.
Het was de samenleving die de mens op dat punt uit zijn/
haar balans haalde.

De man mocht zijn vrouwelijke kanten niet tonen.
De vrouw werd als kenau neergezet wanneer zij te veel
van haar mannelijkheid toonde.
Alles werd uit zijn verband gehaald.

In de nieuwe tijd zijn wij aan het verbinden.
Alles komt in en aan het licht.
Dat geldt ook voor alle delen in onszelf.

Willen wij heel worden dan zullen wij onszelf moeten
ontvangen.
Dan zullen wij onszelf moeten omarmen in on-voorwaardelijke
liefde, zodat de mannelijke en vrouwelijke delen in onszelf
zich kunnen verbinden.

De vrouw was geen totale vrouw wanneer ze haar mannelijke
energie niet in zich zou dragen.
De man kon niet met zijn mannelijke energie omgaan,
wanneer hij niet ook zijn gevoelens had, om voor zichzelf
dingen aan het licht te brengen.

De disharmonie roept een onvermogen in onszelf op.
Wanneer je twee benen hebt kan je lopen.
Wanneer je maar van één been gebruik wil maken,
zal het je niet gemakkelijk afgaan.
Een vogel heeft zijn beide vleugels nodig om te vliegen.
Wanneer een vogel zijn beide vleugels niet gebruikt,
zal hij nooit of te nimmer zijn eigen vrijheid kunnen ervaren.

Wij kunnen alleen vrij zijn wanneer wij die beide kanten
in onszelf laten versmelten.
Dan ontstaat de nieuwe mens die vol-ledig is.
Dat is de mens die zich ont-wikkeld heeft.
Dat is de mens die zich aan de wereld wil tonen.
Dat is de mens die alleen in het licht wil leven.

Dat is het pad dat wij nu lopen.
Ons denken en ons ego krijgen een andere plek in ons.
Alles in balans, niets wat onszelf in onbalans brengt.

Bedank je denken voor de periode dat je er je overleving
uit haalde.
Bedank je ego dat je daar soms je veiligheid aan ontleende.
De nieuwe mens leeft in harmonie met zichzelf.
Denken en ego gaan versmelten met de totale mens die je
aan het worden bent.

De liefde is er en wil gevoeld worden.
Het licht is er en wil gezien worden.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/