Nieuwe maan (24-01-2020), welkom in weer een geheel nieuwe periode / 24 Januari 2020 / Door Martha Krul

Nieuwe maan (24-01-2020), welkom in weer een geheel nieuwe periode
24 Januari 2020 / Door Martha Krul
Nieuwe maan, welkom in weer een nieuwe periode
Help ik ben mijn richtingaanwijzers kwijt…..
Herken je dit gevoel?
Ik heb het altijd op die manier gedaan en ineens werkt het niet meer.
Dat klopt wij zijn de hogere dimensies binnen gegaan.
Wij zijn weer over een heel bijzondere tijdlijn gestapt.
Dit is een wezenlijke verandering in ons functioneren als mens.
Wij wilden al maar sneller.
Deze periode laat heel goed voelen dat het precies gaat zoals het bedoeld is.
Het is zo belangrijk voor onze eigen rust en vertrouwen dat wij goed in de gaten hebben wat er nu steeds in ons functioneren verandert.
Je bent je volledig aan het ontdoen van oude stukken.
De zware en beladen stukken die aan je zitten vanuit je verleden.
Het heeft je gemaakt tot de mens die je bent.
JIJ weet dat je het allemaal doorstaan hebt.
Jij weet dat het je heeft laten zien dat je sterk bent.
Je kent je eigen kracht en doorzettingsvermogen.
Je hebt gesmeekt om hulp.
Je wilde geholpen worden.
Nu zijn wij een geheel nieuwe tijd binnen gegaan.
Je bent een geheel nieuwe mens geworden die anders voelt en handelt.

Wanneer je daar een onveilig gevoel van krijgt kan je het beste naar de stilte in je hart gaan.
De verbinding zoeken met jezelf en het hogere.
Jouw hart is je controlekamer.
Van daaruit krijg je letterlijk je controle over jezelf.
In je hart zit de verankering van jou met dit leven en dit proces.
Door je met je hart te verbinden krijg, je via de stilte, je aanwijzingen.
Je hart spreekt de woordeloze taal, die jij heel goed kunt verstaan.
Door je met je hart te verbinden voel je je eigen veiligheid.
Dit is allemaal totaal anders dan in de lagere dimensies.
Nu is je hartverbinding je verbinding met jezelf en ook de opening naar het universum.
Wanneer je het even niet meer weet, ga naar je eigen stilte.
Voel dat je verbinding met jezelf en het universum, duidelijker wordt.
Het zal voelen als het stoppen van een al maar draaiende tol.
Er is hulp voor je.
Via de deur in je hart, laat je die binnen.
Er is een arm om je heen.
Wanneer je hulp gevraagd hebt, zal je tekens zien en voelen.
Weer door de rust in je hart, worden die tekens zichtbaar en voelbaar.
De rust in je hart is je toegangspoort tot het ware leven.
Het leven van licht en liefde.
Wij zijn nog niet zo gewend aan al die blijheid en dat dartelen.
Wij hebben nog steeds de grondslag van een calvinistische cultuur in ons zitten.
Jij bent geschapen naar een vergelijking van wonderen en liefde.
Die oude schelp van de oester is open.
Daarom heb je moeite met het licht.
Je komt uit het duister.
Daarom heb je moeite met al die openheid.
Je voelde de muren als “veiligheid”.
Nu is de schelp open en mag je de vrije wereld in.
Zo onwennig.
Zo open.
Zoveel licht.
Ja het is wennen.
Je stapt in een omgeving waar je hart altijd naar verlangd heeft.
JIJ had er een andere voorstelling van gemaakt.
Daarom is die vrijheid iets anders dan jij je voorgesteld had.
Geniet van het licht.
Geniet van die vrijheid.
Je transformatieproces zal je in de energie ondersteunen in dit stuk van jouw transformatie.
Door die energie zal je je heel snel thuis gaan voelen in die andere omgeving.
In dat andere functioneren.
Je zal als vanzelf gaan loslaten wat achter je ligt.
Je hebt je ogen en je hart intens nodig om alles te bevatten wat voor je ligt.
Je hebt geen behoefte meer om naar het verleden te kijken.
Welkom in deze geheel nieuwe periode.
Grote stappen gezet.
In liefde en dankbaarheid en in verbinding met de BRON van licht en liefde.
Namasté
Martha Krul

https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/