Niet alleen het jaar, maar ook het tij is gekeerd

Niet alleen het jaar, maar ook het tij is gekeerd

2 januari 2021 / Door Martha krul

Wij zijn een drempel overgegaan
Wij hebben een bewogen jaar achter ons gelaten. 
Ja, achter ons gelaten, maar niet vergeten. 

Het is een belangrijk onderdeel van het spel. 
Alles werd top → down geregeld en gedicteerd. 
Maar de mens is getransformeerd. 

Een heel belangrijk onderdeel van het grote spel. 
Daardoor mens is veranderd. 
De mens is gevoeliger geworden. 
De mens staat meer open en kan daardoor 
ook andere informatie ontvangen. 
De mens heeft zichzelf ONT-dekt. 
Dat was allemaal op elkaar afgestemd. 

Het begin van het Aquariustijdperk heeft daar alles mee te maken. 

De mens is echt mondig geworden. 
Maar naast mondig, weet de mens sterker wat hij wil. 
Weet waar zijn eigen pad ligt. 
Weet hoe hij zijn eigen leven wil leven. 


De mannelijke- en vrouwelijke energie komt naar 
een nieuw evenwicht. 

Dit alles bij elkaar, maakt dat de mens 
op een andere manier gaat en wil leven. 
De liefde en respect voor Moeder Aarde zijn 
daar een belangrijk onderdeel van. 

Nu gaat de leiding niet meer top → down. 
Alles gaat op zijn kop. 
De mens is open gegaan. 
De mens weet wij hij wil. 
De mens ziet zijn eigen leefwereld voor zich. 
Gaat zich verbinden met gelijkgestemden. 
Nieuwe vormen worden daaruit geboren. 

De mens heeft ervaren dat hij zelf een schepper is. 
Dat hij de schepper is van zijn eigen gezonde leefwereld. 
Dat hij daardoor in welzijn kan leven. 
Dat welstand niet iets is waar hij gelukkig van wordt. 
Dat welzijn hem naar de vrijheid brengt waar zijn 
hart naar verlangt. 

Zo zie je dat alle ontwikkelingen samen vallen. 
Alle raderen grijpen in elkaar. 
De tijd van ons laten zeggen is voorbij. 
De ineenstorting van grote delen van het oude 
zal daarom niet uitblijven. 
Daardoor zal ook de media gaan veranderen. 
Men laat zich de les niet meer lezen. 
Alles komt naar het licht. 
Alles is zichtbaar. 

De mens eist zijn eigen mondigheid op. 
De mens is herboren en daardoor komt ook 
de nieuwe maatschappij tot leven. 

2021 wordt een jaar van grote veranderingen. 
Het allerbelangrijkste is de transformatie van de mens. 
De mens die zijn eigen kracht en kennis ONT-dekt. 
De mens wil geen autoritaire leiding meer. 
De mens kent zijn eigen wijsheid. 

Net als bij de oude volken, zullen de wijzen hun rollen gaan krijgen. 
Die verkrijgen ze door eerbied. 
Zij hebben hun sporen verdiend. 
Zij geven hun wijsheid door aan de mens die van hen leren wil. 

Zo kan eenieder kiezen waar hij vrijwillig zijn wijsheid 
vandaan kan halen. 
De woongroepen zijn daar al voorbeelden van. 
Gelijkgestemden die elkaar opzoeken en voor elkaar zorgen. 

Wij zijn vastgelopen in het oude. 
Wij voelen de vrijheid van het nieuwe. 
Wij moeten door het omslagpunt heen. 
Dat zal nog even moeite kosten. 

Het universum leidt ons. 
Zij neemt ons bij iedere stap aan de hand. 

Weet wat je wil. 
Wees eigenwijs. 
De wereld heeft je wijsheid nodig. 
Ieder is een belangrijke schakel in de grote ketting. 

Niet top → down, maar bottom-up is de nieuwe richting. 
De mens zelf is aan zet. 

Namasté 
Ik zie het licht 

Martha Krul 
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/