Maria Magdalena: De samenleving zal weldra andere vormen aannemen. / 5 september 2019 / via Martha Krul

Maria Magdalena:
De samenleving zal weldra andere vormen aannemen.
5 september 2019 / via Martha Krul
Het is lange tijd geleden dat ik via jou gesproken hebt.
Nu is het moment dat ik weer iets wil doorgeven.
De energie is sterk aan het veranderen.
Wij zien het mooie, liefdevolle licht over Moeder Aarde stromen.
De aarde begint weer een bol van liefde en licht te worden.
Wij zijn zo dankbaar om dit te mogen zien.
Het evenwicht tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie is sterk aan het veranderen.
De vrouwen ontplooien zich meer in hun vrouwelijke kwaliteiten.
De zorg voor de ander komt meer naar voren.
De mens begint veel meer de pijn van de ander te ervaren.
De verbinding versterkt.
Niet alleen de vrouw is bezig met haar vrouwelijke energie.
Ook de man is nu de vrouwelijke kant van zichzelf verder aan het ontwikkelen.

De man mag zijn vrouwelijke kant ook meer laten zien.

De tijd is daar rijp voor.
Het gaat niet om het aantal vrouwen dat ergens werkt.
Het gaat om het evenwicht tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie.
Natuurlijk zullen vrouwen het voortouw nemen in de ontwikkeling van de maatschappij ten aanzien van de zorg, voeding, opvoeding etc.
De man voelt net zo goed als de vrouw, alleen de vrouw gaat daar anders mee om.
Het is mooi te zien dat er steeds meer balans ontstaat in de mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten van beide. De aanvulling en ondersteuning maakt de mens sterk.
De verbinding is wat de mens heel maakt en waardoor creatieve ideeën kunnen ontstaan.
De nieuwe ontwikkelingen, die u heel spoedig zult zien, zijn daar een gevolg van.
Moeder Aarde gaat een mooie tijd tegemoet.
Zij is aan het terugkeren naar de mooie en dierbare planeet die zij altijd was.
De vrouwen zullen zich steeds meer aan de basis bezig gaan houden.
De jongeren hebben deze zorg hard nodig.
Alles zal meer in groepen gaan gebeuren.
Door bundeling ontstaat delen van krachten in liefde.
Het licht is zover doorgedrongen dat liefde en licht overal doordringen.
Het is te zien als de gaten die gevallen zijn in de structuur van de maatschappij,
des te meer gaten, des te meer licht.
Door alle spleten en gaten gloort het licht.
Daardoor komt ook daar heel veel aan het licht.
Niet de regelgeving maakt een sterke maatschappij.
De bundeling van krachten in liefde, maakt een maatschappij sterk en leefbaar.
Die wending is al aan de gang.
De regelgeving zal gaande weg afgebroken worden.
Het sociale contact en de verbinding tussen mensen onderling maakt strakke regelgeving overbodig. Men leeft samen in liefde en zal de ander niet schaden.
Want de pijn van de ander, wordt als eigen pijn ervaren.
Het is prachtig om te zien hoe het allemaal ontstaat en stroomt.
Het gaat in hoog tempo.
Nu u dit weet, zult u dit spoedig in uw eigen omgeving kunnen aanschouwen.
In liefdevolle dank voor de gelegenheid,
Maria Magdalena