Loslaten en veiligheid, gaat dat samen??? / 28 Januari 2020 / Door Martha Krul

Loslaten en veiligheid, gaat dat samen???
28 Januari 2020 / Door Martha Krul

Loslaten, echt loslaten, hoe werkt dat?
Wij zitten nu in een periode van “echt” loslaten.
Maar hoe werkt dat nu precies?
Bij echt loslaten stroom je van moment naar moment.
Je laat alle controle los en stroomt in volledig vertrouwen.
Het is alsof je in een auto zit die bestuurd wordt door de engelen.
Jij zit op de beste plek en kijkt naar buiten.
Je hoeft je nergens zorgen om te maken, alleen maar kijken.
Wat zie je allemaal langs komen?
Waar kan je allemaal van genieten?
Je ziet veel meer dan wanneer JIJ de controle wil houden.
Je gaat met hele andere ogen kijken.
Je blikveld wordt veel ruimer.
Jij voelt dat je OVER-zicht hebt en dat geeft je een gevoel van veiligheid.
Nu even terug naar je auto.
Je neemt de controle terug en je zegt tegen de engel dat je hem wel zal helpen met “uitkijken”.
Je roept steeds naar de engel, pas op er komt een auto aan…..
Pas op er steekt iemand over.
OH, denk om die rotonde, ja daar rijden ze als gekken…..!
Intussen heb JIJ niets meer gezien van waar je allemaal langs reed.

Je was bezig met die controle.

Je was bezig met een stuk “bescherming”, dat op je eigen denken is gebaseerd.
Omdat je gefocust bent op die controle, neemt je overzicht AF.
Het is dus weer net andersom als je “denkt”.
JIJ hebt het gevoel dat je veiliger bent door je eigen controle in handen te houden,
maar niets is minder waar.
Door die controle is je OVER-zicht minder geworden.
Je kan minder om je heen kijken, omdat die controle je aandacht opeist.
Dus laat die controle gaan, voor je eigen veiligheid.
Je wordt begeleid.
In die rust, zie en hoor je alles.
Je ziet je tekens.
Je begrijpt je tekens.
Het is een proces van snelheid en rust.
Dat is alleen mogelijk in de hogere dimensies.
Je doet het samen met de spirituele wereld.
Het is een volledig samenspel in volledig vertrouwen.
De engelen zijn er klaar voor.
Ze wachten vol vertrouwen op het moment dat JIJ er ook klaar voor bent.
Dit is een belangrijke stap in je transformatie.
Je zit nu in een zelf-rijdende auto.
Je mag rondkijken en genieten.
Jij bent nu op het moment gekomen dat JIJ je eigen leven een heel andere invulling kan geven.
Bijzonder toch?
Het is zo’n prachtig proces.
Net als alles in de natuur.
De mens had het niet kunnen bedenken…….
Namasté
Martha Krul

https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/