Leven wij in een illusie

Leven wij in een illusie

12 maart 2023 / Door Martha Krul

Niets is meer wat het lijkt.
Je oude controle, is niets vergeleken
bij de controle van de nieuwe mens.
Je was in je eigen cocon,
verbonden aan je fysieke lichaam.
Dat was je wereld.
Door je fysieke ogen keek je naar de
wereld om je heen.

Dat is veranderd.
Je bent een nieuwe mens en die functioneert
heel anders.
Je hebt veel meer controle dan je denkt.


Het leven in de matrix was verbonden
aan pijn en verdriet.
Vooral sterk blijven onder hetgeen je overkwam.

Hoe anders wordt dat nu.
Je bent veel hoger in trilling.
Je bent transparanter.
Je hebt losgelaten en gaat nu ontvangen.
Jij bent de meester van je eigen leven.

Wij zijn belangrijke stappen aan het
zetten in onze nieuwe ont-wikkeling.
Wij gaan nieuwe contacten leggen met
zielen die wij uit vorige levens kennen.
Gelijkgestemden.
Wat hebben wij daarnaar verlangd.

Iedereen manifesteert zijn eigen energie
bol om zich heen.
Die bol heeft de trilling die jij eraan geeft.

Stel je voor dat je aan het bellen blazen bent.
Je kent die hele grote samengestelde bellen.
Iedere bel afzonderlijk, maar toch een geheel.

Zo gaat het ook in deze nieuwe energie.
Ieder schept zijn eigen energie en vormt
zo zijn eigen bel van energie om zich heen.
“Gelijkgestemde” bollen gaan elkaar aantrekken.
Je komt zo in aanraking met zielsverwanten
vanuit vorige levens.

Het voordeel van die gelijkgestemden is dat
je ook gelijksoortige ideeën hebt over hoe nu
verder?

Kijk niet meer naar gisteren.
Je energie is nodig voor het scheppen van
die nieuwe wereld.
Door daar je aandacht aan te schenken,
zal je die nieuwe wereld ook naar je toe halen.

Jij bent de meester.
Dat is zo belangrijk.
Je bent niet afhankelijk van de ander.
Jij bent een zelfstandige schepper van de
energie waarin jij wil leven.

Je levensfilosofie komt nu in de werkelijkheid.
Jij gaat zien, voelen en ervaren,
hoe jij in die nieuwe wereld wil zijn.
Door daar je aandacht aan te geven,
zal je op pad gaan en gelijkgestemden tegen komen.

Jullie bollen trekken elkaar aan.
Dat gaat niet langzaam.
Die hogere energie geeft een versnelling van tijd.
Dit vormt de overgang van lineaire tijd
naar universele tijd.

Je gaat niet meer eten als het tijd is.
Je gaat niet meer slapen als het tijd is.

Wanneer je lichaam het aangeeft,
dan zal je daar gehoor aangeven.
Je maakt je niet meer druk over wel of
niet lang slapen.
Je doet het zoals je lichaam je het vertelt.
Je eet en slaap wanneer je er behoefte aan hebt.

Vorm je eigen plannen.
Geef je eigen ideeën aandacht en het universum
vangt het op.
De verschuivingen zullen dan in werking treden.
Het is een bijzondere tijd.
Dat gaan wij steeds meer ont-dekken.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/