Laat mij, nu even niet /3 Maart 2020 / Door Martha Krul

Laat mij, nu even niet
3 Maart 2020 / Door Martha Krul
Soms heb je het gevoel van “Nu even niet……”

 

Dat zal je ongetwijfeld herkennen.
Wij hebben niet voor niets de term “Me-time” in ons woordenboek opgenomen.
Dit zal de komende tijd sterker een rol gaan spelen.
Wij zitten in de overgang van de lemniscaat.
De kruising de X.
Wij gaan nu een brug op en langzaam er overheen.
De brug die dualiteit en eenheid verbindt.
Dat is ook een heel speciaal deel in onze transformatie.
Wij hebben begrepen dat wij sterk veranderd zijn.
Voelen ons zekerder.
Krachtiger.
Wij weten dat wij in een uniek proces zitten.
Wij weten dat wij verbonden zijn met alles en iedereen in het universum.
Wij WETEN dat allemaal.
Dat zijn geen nieuwe feiten meer.
Wat gaat wij nu doen bij het oversteken van die brug?
Wij gaan van weten naar voelen.
Wij gaan van hoofd naar hart.
Wij zitten nog vaak verbonden met de inzichten en gevoelens van de lagere dimensies.

Nu gaan wij die invloeden loslaten.

Wij gaan van weten naar voelen.
Voelen dat wij uniek zijn.
Voelen dat wij met alles en iedereen verbonden zijn.
Wij gaan de pijn van de ander sterker voelen.
Wanneer wij voelen dat wij uniek en bijzonder zijn,
raken wij sterker verbonden met onze eigen kracht.
Wij gaan ons met ons zelf-vertrouwen verbinden.
Ons zelf-vertrouwen komt ook tot heelheid.
Wanneer wij ons ZELF-vertrouwen, vertrouwen wij de ander.
Die verbinding is nodig voor de samenwerking met onze universele begeleiding.
Wij worden van moment tot moment gevolgd.
Het proces wordt van moment tot moment gevolgd.
Doordat de mens dan in vertrouwen kan samenwerken met zichzelf en het universum kan overgegaan worden naar het laatste gedeelte van de lemniscaat.
Dat deel is de transformatie van onze samenleving.
Dan kan de samenleving veranderen van dualiteit naar eenheid.
Een samenleving waarin de mens centraal staat.
Dan kan naastenliefde in het juiste licht komen te staan.
Niet zoals ons altijd is verteld via de dogma’s,
maar recht vanuit ons hart.
Jouw pijn is mijn pijn.
Jouw blijdschap is mijn blijdschap.
Samen naar een gemeenschap van licht en liefde en dan is de transformatie een feit.
Namasté
Martha Krul