Laat los om te ontvangen

Laat los om te ontvangen

29 september 2021 / Door Martha Krul

Laat los wat achter je ligt en kijk naar je toekomst.
Door onze transformatie zijn wij als mens veranderd.
Wij waren de mensen die levens lang op
aarde hebben geleefd, de fysieke mens.

Die mens is door heel veel processen gegaan
die volkomen anders waren dat de processen
waar wij nu doorheen gaan.

In het verleden gingen wij door leerprocessen
heen die voornamelijk op emoties waren gericht.
Waarom reageer ik zoals ik reageer?
Wie ben ik eigenlijk.
Wat was de invloed op mij van de mensen in mijn omgeving, etc.

Wij zijn getransformeerd naar een geheel andere vorm van onszelf.
Wij zijn aan de buitenkant nog die fysieke mens,
maar aan de binnenkant “zien” wij iets geheel anders.

Wij zijn nu aan het ont-dekken wie wij van binnen zijn.
Wat er in de kern van ons eigen mens-zijn aanwezig is.

Ons blikveld is veel ruimer geworden.
Wij hebben kijk op ons eigen functioneren in het universele proces.

Alles is veel ruimer en lichter geworden.
Het lijkt in niets meer op de achter ons liggende processen.

Dat is een belangrijke constatering in onze
manier van functioneren.
Wij zijn energetische, universele wezens in een fysieke verpakking.
Wij zijn niet meer wie wij waren en dus is ook
onze manier van functioneren veranderd.

Wanneer je in je nieuwe vorm blijft functioneren
zoals je als fysieke mens functioneerde, krijg je
een “communicatie” storing.
Die twee belevingswerelden hebben totaal andere functies.

De ene manier hoort bij het oude,
die andere is van het totaal nieuwe.
Je mag het vergelijken met het rijden in je oude,
vertrouwde autootje, die is inmiddels ingeruild
en nu heb je een geavanceerde auto met alles erop en eraan.

Dan kan je proberen op die oude wijze te blijven
rijden, maar dan doe je die nieuwe auto echt te kort.

Alle nieuwe snufjes laat je buiten werking.
Je houdt je dan alleen bezig met sturen, gas geven en schakelen.

Dit is het grote verschil tussen wie wij waren en wie wij zijn.
Wij hebben heel veel nieuwe snufjes erbij gekregen.
Wij zijn geavanceerde mensen geworden.

Je doet jezelf te kort door daar geen gebruik van te maken.
Jij bent die nieuwe auto.
Jij bent die nieuwe mens.

Je opdracht is, zie wie je werkelijk bent.
Zie wat je mogelijkheden en sterke kanten zijn.
Ga manifesteren, want die plannen heb je nodig
om die nieuwe aarde te scheppen.

Daarom kwam je hier.
Leren rijden in een eenvoudige auto.
Nu ben je geslaagd en ga je over naar een
totaal nieuwe beleving.

Daar kan je alleen voor openstaan, wanneer
je al het oude achter je laat.
Kijk als een kind verwachtingsvol naar de toekomst.
De toekomst is aan ons.

Daarvoor kwamen wij naar de aarde.
Niets of niemand kan dat stoppen.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/