Kritiek

14 mei 2024 / Door Martha Krul

Vandaag de Page van Zwaarden die ons wordt aangegeven

vanuit het universum via Metatron.

Levens lang hebben wij onze oren laten hangen naar wat
de ander ons te vertellen had.
Dit was in het verleden lang niet altijd, opbouwende kritiek.
Het was een belangrijke reden waarom wij ons eigen
zuivere “IK” los lieten en ons aanpaste aan de omgeving.
Een grijze muis in de grote groep.
Die viel niet op.
Door niet uit de pas te lopen kreeg je de minste kritiek
over je heen.

Was dat ook zo?

Door je aan te passen aan die buitenwereld verstomde de
kritiek vanuit die buitenwereld.
De kritiek vanuit je zuivere “IK” op jezelf werd er juist
door versterkt.
Je deed jezelf te kort door die “gedwongen” aanpassing
aan de leefwereld om je heen.

De stroming in je lichaam en geest kwam tot stilstand.
Je eigen ik kwam steeds meer in opstand.
Dit was niet wat je wilde.
Dit was niet de manier waarop jij wilde leven.

Door die kritiek had je een afslag genomen, die je eigenlijk
niet had willen nemen.

Wij zitten met ons persoonlijk proces in de ont-wikkeling
van ons zuivere zijn.
Niet die ander, maar wij zelf geven de richting aan.
Ons zuivere ik weet hoe het voelt.
Wij zien onszelf staan in die prachtige kristallijne energie.
Wat zijn wij bijzondere delen van die unieke schepping.
Wij leren onszelf op zuivere waarden schatten.
Wij leren dat wij in ons zelf de zuivere eigen wijsheid dragen.
Dat wisten wij al levens lang.
Ooit los gelaten.
Nu het moment van nooit meer zal ik die wijsheid
ondergeschikt maken.
Ik voel wat de waarheid is.
Ik voel mij eigen waarheid.

Ieder heeft zijn/ haar eigen waarheid.
Door met elkaar in gesprek te gaan, ervaren wij de waarheid
van de ander.
Er zijn vele waarheden.
Je hoeft je eigen waarheid niet los te laten om bij de groep
te horen.

Juist die vele waarheden maken dat wij naar nieuwe mogelijkheden
en inzichten kunnen komen.

Het is de toon die de muziek maakt.
De tijd is zo transparant dat je eigen gevoelens meteen over
het voetlicht komen bij het uitspreken van “kritiek” op
de ander.
Door je kritisch uit te laten over de ander,
zend je je eigen gevoelens en emoties mee.

Door elkaar in on-voorwaardelijke liefde laten leven,
geven wij elkaar de ruimte.
Die ruimte is nodig om in vrijheid te leven.
Die ruimte is nodig om jezelf zichtbaar te maken.

Je bent zichtbaar in die prachtige energie.
Laat zien wie je bent.
Kom uit voor je mening.
Breng het in liefde en eerlijkheid, zodat die ander
met je mee mag denken.
Er zijn vele wegen die naar Rome leiden.
Samen weet je meer.
Niet afscheiden, maar verbinden is de energie van deze
nieuwe tijd.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/