Kijken vanuit het oog, of vanuit het hart

Kijken vanuit het oog, of vanuit het hart

20 juli 2021 / Door Martha Krul

Wij zijn zo veranderd, maar hebben nauwelijks
de tijd om daar bij stil te staan.
Wanneer wij bewust even terug zouden willen
kijken, dan zou ons mond openvallen van verbazing.

Wat is er veel veranderd.
De afstand tussen de lage matrix wereld en die
hogere dimensies is zo groot geworden.
Dat is ook nodig, zodat wij letterlijk afstand
kunnen nemen van wat daar aan het gebeuren is.

Het is hartverscheurend om te zien hoe er met
Moeder Aarde en de mensen wordt omgegaan.
Te weten dat er voldoende is voor iedereen en
dat de mensen bewust in voedseltekorten worden gedreven.

Wanneer wij niet waren getransformeerd dan
was het een ondraaglijke situatie geworden.
Wanneer je aan de lagere dimensies verbonden bent
en je bent je bewust van wat er zich op aarde
afspeelt, dan heb je echt geen leven.

Daarom zijn wij van tevoren getransformeerd naar
die hogere dimensies en hebben wij leren schakelen
tussen de diverse tijdlijnen.
Alles is verbonden.
Alle processen staan met elkaar in contact.

De zielen die op aarde zijn, hebben zich bewust
aangemeld voor dit proces.
Wat wij niet wisten en nu beginnen te begrijpen
is dat er hele mooie aspecten aan zitten die wij
nog nooit eerder bewust gezien hebben.

Wij konden ons geen voorstelling maken hoe de
mens in de energie voortleeft nadat hij de aarde heeft verlaten.
Dat er geen dood is, maar een overgang van de
ene naar de andere dimensie.
Wij konden ons daar geen voorstelling van maken.

Wij zaten met open mond te luisteren naar de verhalen
van de mensen die een bijna doodervaring hebben gehad.
Zij waren de enigen die ons daar iets over konden vertellen.
Wij zaten dan met volle aandacht te luisteren en
begrepen dat daar iets heel bijzonders moest zijn.

Nu ga je die verhalen steeds meer in perspectief zien.
Je begrijpt die verhalen nu veel beter.
Je wordt je bewust dat jij er nu zelf af en toe
dingen van mag zien en beleven.

Het oude wordt achter ons gelaten.
Wij laten het oude los en steken beide armen
uit om het nieuwe te ontvangen.

Je oude zware, vervuilde kleding is van je af
aan het vallen en er komt een stralend, lichtend
pak onder te voorschijn.

Je gaat de oude wereld loslaten,
je bent klaar om de nieuwe wereld in te stappen.

Jij bent al verbonden met die nieuwe wereld.
Dat is precies zoals het universum het “uitgedacht” had.
Vanuit die nieuwe wereld kan jij al je energie sturen
naar het proces van Moeder Aarde, die nu zelf
door een heel zwaar stuk gaat.

Open je hart, zodat je hele wezen gaat stromen van
die hoge energie en stuur het naar Moeder Aarde.
Ik ben licht en ik zend mijn licht naar de aarde.
Daarmee ondersteunen wij deze transformatie
die nu gaande is.

Ik ben….
Ik ben een lichtwerker met een speciale opdracht.
Dat is wat wij iedere dag voelen.
Die opdracht zien en voelen wij in alles.
Alles is verbonden.
Wij zijn één.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/