Kijken naar de toekomst of…..

9 mei 2024 / Door Martha Krul

Het universum vraagt ons om eens even niet verder

te kijken dan onze neus lang is.
Wat kan hier de reden van zijn?
Leven in het NU.
Wat is er al bereikt?
Daar kijken wij gemakkelijk over heen.

Niet morgen, maar vandaag.
Door naar morgen te kijken zal je voelen dat er
“tegenstroming” komt.
Je ontvangt in hoog tempo.
Je verandert bijna sneller dan het licht.

Door naar morgen te kijken, zien wij over het hoofd

wat wij vandaag mochten ontvangen.
Dankbaarheid maakt ons zacht en stelt ons verder open.
Door ons te openen kunnen wij niet alleen beter ontvangen,
maar komen wij ook in de zachte aanraking met de
vernieuwde en nieuwe delen van onszelf.

Het licht is niet voor niets zo sterk.
Je bent op weg naar je eigen zuivere kern.
De lagen aan de buitenkant van je “ui” waren dik
en lieten zich behoorlijk zien en voelen.
Naarmate je verder naar binnen keert en richting
je eigen bron komt, wordt alles fragiel.
De laagjes vallen er zomaar af.
Al zijn die laagjes flinter dun, ze zijn van grote betekenis.

De oude mens ging niet zo zachtzinnig met zichzelf om.
Die kon niet met die flinterdunne laagjes in zichzelf omgaan.
De nieuwe mens, in die transparante vlinder energie,

raakt gewend met stilte, langzaamaan, diepgang, etc.
Die davert niet als een olifant door een porseleinkast.
Die bekijkt ieder kristal dat aangereikt wordt.
Alles is verbonden.
Niet morgen, maar vandaag.
Leven in het NU.

Je zal voelen dat iedere millimeter die je vooruit
gaat van grote invloed is op je vernieuwde functioneren.
Je bent veel verder dan je denkt.
Door je met morgen bezig te houden, heb je niet
vol-ledig in de gaten welke prachtige ont-wikkelingen
je iedere dag/ nacht in ontvangst hebt mogen nemen.

Dan vallen die allemaal in een grote “vergaarbak”.
Je raakt het zicht op jezelf kwijt.
Je door-voelt de verbinding en de synchronisatie minder
van de diverse processen.
Door mee te stromen in het NU bent je vol-ledig uitgerust
met de handvatten die je vandaag in de diverse processen
nodig hebt.

Kijk niet in de toekomst.
Geniet van de reis die je aan het maken bent.
Het doel is niet belangrijk.
Niemand kan je vertellen wat het uiteindelijke zal zijn.
De reis daar kunnen wij boeken over schrijven.
De reis die wij maken is uniek en boeiend.

De verandering van mens naar universeel, energetisch
wezen, zonder onze fysieke jas uit te doen.
Wij wisten dat wij unieke wezens waren,
maar dit stijgt boven iedere verbeelding uit.
Door te leven in het NU, zal deze waarheid aan het licht komen.
DAT geeft je energie om verder te reizen.

Geniet van vandaag.
Morgen zit nog in het vat.
Wat in het vat zit verzuurt niet.
Alles heeft zijn eigen moment.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/