Hoe verder


Hoe verder

28 februari 2023 / Door Martha Krul

Alles is in een ander daglicht komen te staan.

Ons ego heeft een andere plek gekregen
in ons functioneren, terwijl wij onszelf
wel op de eerste plaats zijn gaan zetten.

Het ego is een deel van de persoon die wij zijn.
Het ego is niet de persoon zelf.


Wij zijn de spil en het anker in ons
eigen universum.
Wij staan op ons eigen pad.
Ieder heeft zijn eigen pad en toch
zijn wij verbonden met elkaar.

De personen die vanuit het universum een
verbinding hebben met elkaar (nog onbewust)
krijgen ook de verbindingen van hun
eigen paden te zien.
Het universum is heel druk met het aangeven
van hoe nu verder.

Wanneer jij je eigen keuzes maakt,
beïnvloedt dat het pad van de ander.
Niets mis mee, alles loopt via een planning.
Wanneer jij naar rechts gaat,
krijgt een ander een seintje om daar zijn/ haar
pad op aan te passen.

Het is een ingewikkeld systeem.
Het universum heeft overzicht en houdt de
vinger aan de pols.

Je kan het vergelijken met een controle centrum
van de spoorwegen.
Gaat er een wissel om, dan zal het systeem
op die omzetting van de wissel reageren en
daar aanpassingen op doen, zodat de treinen
de juiste bestemming zullen bereiken.

Zo werkt dat in onze wereld ook.
Iedere beslissing is van invloed op anderen.

Alles is geleid.
Je wordt aan de hand genomen en je zal in
vreugde je pad lopen.

Wij zijn veel zuiverder in onze afstemming.
Alles is op elkaar afgestemd.
Je eigen beslissing heeft invloed,
het universum zal onmiddellijk de “wissels”
omzetten, zodat het plan verder gaat in
uitvoering.

Wees niet bang dat wanneer je een voor jouw
gevoel verkeerde beslissing neemt,
je een plan laat mislukken.

Het universum overziet het en reageert
meteen door andere mensen daarop te
laten reageren.

Zo ontstaan in een hoog tempo nieuwe creaties.
Die creaties tezamen voeren naar de nieuwe
maatschappij.

Wij voelen zo zuiver dat wij niet snel een
“verkeerde “ beslissing nemen.
Waarom?
Je voelt onmiddellijk dat het niet stroomt.
Wanneer het niet stroomt (en dat ga je steeds
sterker ervaren) zal je die beslissing niet nemen.

Je voelt je leiding en je stelt je daar sterker op in.

Jij bent degene die geleid wordt op je
eigen pad, in verbinding met het AL.

Het is een bijzondere tijd en je zal merken
dat het in een versnelling bezig is.
Je voelt en je handelt.
Je voelt en je weet.
Je wordt geleid en dat voel je steeds dieper
in je wezen.

Jij bent gezuiverd.
Jij bent zuiver in je licht en je liefde.
Daardoor kan je heel gemakkelijk je begeleiding
ervaren.

Niet denken.
Voelen.
En vooral genieten.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com