Het licht wil gezien worden

Het licht wil gezien worden

 17 juli 2022 / Door Martha Krul

Terwijl wij op aarde heel veel onrust
ervaren, roept het licht ons.

Het licht trekt onze aandacht.
Het licht probeert onze krachten
naar zich toe te trekken.

Het duister wordt gezien.
Het licht vraagt gezien te worden.

Het is duidelijk.
Moeder Aarde heeft het zwaar, heel zwaar.
Zij heeft onze ondersteuning nodig.
Dat kan alleen wanneer wij het licht versterken.

Zie het licht.
Je ogen doen er pijn van.
En toch is de vraag…. Is er licht?
Het is niet alleen een kwestie van vertrouwen.
Het is een kwestie van weten en zien.

Het licht is zo sterk.
Onze fysieke lichamen “lijden” in de
transformatie, door het sterke licht.
En toch die vraag.
Er is het weten.

Niemand kan ontkennen dat het licht
zich iedere dag aan het versterken is.
Dat het licht aan het veranderen is.
Dat de zon daarin een belangrijke rol speelt.
Dat de aarde bloot staat aan een immens licht.

En toch kijkt men naar het duister.
Houdt het duister in de gaten.
Wil weten wat het duister doet.

Het licht is de belangrijkste bron
voor de transformatie van het duister.
Kijk niet naar het duister
Kijk naar het licht.

Het is een intensief proces.
Door in het licht te gaan,
verandert het proces.
Het is als het kiezen voor nacht en dag.

In de dag leeft men gemakkelijker dan in de nacht.
De verbinding met het licht is een oer verbinding.
De verbinding met het duister is niet
vanuit de goddelijke oorsprong.
Het duister is een gecreëerde emotie
door de mens zelf.
Die angsten hebben niets met de aanwezigheid
van de goddelijke liefde te maken.
Die hebben te maken met de mens die zich
juist daarvan af gewend heeft.

Keer uw gezicht naar de zon.
Laat het licht over u heen vallen.
Voel u verwarmen.
Gelijk een kind wordt gekoesterd door
de liefhebbende ouder.

Het licht en de warmte zijn goddelijke krachten.
Het duister is geen goddelijke kracht.

Keer u naar het licht.
En het zal licht worden.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/