Het licht is er en u ziet het

De Arctuarians:
Het licht is er en u ziet het

9 december 2020 / Via Martha Krul

U bent op weg naar het licht.Wij vertellen het u regelmatig.
Er staat u een heel bijzondere tijd te wachten.

Wij zien dat de mensen gewend zijn om
intensief aan zichzelf te werken.
Wij vragen u om dat meer los te laten.

Door alleen in de staat van “zijn” te leven,
staat u sterker in verbinding met uw hogere zelf.

U bent gewend om te functioneren vanuit de lagere dimensies met een lagere energie trilling.
U bent op weg naar een periode van sterk
verhogende energie.

Het portaal 12-12 is voelbaar.
U bent al volledig verbonden met de energie van
dit portaal.
Ook de kracht van 21-12 stroomt al.
De planeten staan al zo dicht bij elkaar dat zij
elkaars energie versterken.

Het licht transformeert de aarde en haar bewoners.
Wij kunnen u niets anders adviseren dan uw trilling
zo hoog mogelijk te maken.

Wij vertelden het al eerder.
De mens werkt veel aan zichzelf.
De mens eist veel van zichzelf.

De stilte is van groot belang.
Belangrijk is het contact met uw innerlijke kind.
Speel, dans en zing met haar.
Leg via meditatie contact met uw hogere zelf.
Dan komt u naar de staat van “zijn”.

Dan voelt u de verbinding met uw eigen delen.
Het is aan u zich op uw verbinding met het licht te richten.
Niet het verleden, maar de toekomst.
Er ligt een prachtige toekomst op u te wachten.

Laat u niet afleiden door het aardse.
Het aardse is een klein deel van het totaal.

De transformatie van de aarde is in volle gang.
Het sterke licht dat naar de aarde stroomt doet zijn werk.

Wij vragen u, uw juk van het oude af te leggen.
U te verblijden met het licht dat u ziet.
Wij zien dat u veel ziet vanuit
de gevisualiseerde werelden.

U weet dat het licht er is.
U weet dat wij er zijn.
U weet dat wij met u verbonden zijn.

Wij vragen u om uw blik naar het licht te richten.
Maak het u niet moeilijker dan nodig.
U stelt hoge eisen aan uzelf.
Niemand vertelt u dat u dan eerder bij het licht bent.
Dat doet uzelf.

Wij zeggen u, u komt dan niet eerder bij het licht.
U maakt het zich onnodig moeilijk.
Verbindt u met uw innerlijke kind en ga
daar mee spelen in uw eigen sprookjeswereld.
Dan zal het veel gemakkelijker worden.

Verbindt u met het licht en het licht zal vermeerderen.
Waar uw aandacht aan geeft wordt vergroot.
Richt u op uw eigen blijheid en uw blijheid wordt vergroot.

Zie dat u een uniek wezen bent.
Laat los wat los gelaten mag worden.
Geniet van het goede en het goede zal vermeerderen.

U bent de schepper van uw eigen werkelijkheid.
Geloof in uzelf en uw geloof zal versterkt worden.

Wij zijn verheugd u dit te hebben mogen vertellen.

De Arctuarians – via Martha Krul

https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/