–Het licht, de liefde – ingegeven door Maria Magdalena/ 24 december 2019 / Via Martha Krul

–Het licht, de liefde –
ingegeven door Maria Magdalena
24 december 2019 / Via Martha Krul
De mens zit volledig in zijn proces.
De stilte en de rust zijn voelbaar.
Het licht op aarde is sterk veranderd.
Het sprankelt en schittert.
Het opent de harten van mensen.
Niet iedereen begrijpt onmiddellijk zijn doel.
De energie stroomt om en in de mens.
Het licht wordt versterkt.
De liefde wordt versterkt.
Zodra de mens die liefde voelt kan zij gaan stromen.
Door de liefde in je eigen hart te voelen en daar voor open te staan,
zal het licht versterken.
Door de intense schittering van het kristallijnen licht,
kan het licht verder weg schijnen.
Het bereik van het licht is vergroot.
Belangrijk is het voor de mens die liefde in zijn eigen hart te voelen.
Daardoor kan de warmte en de vrouwelijke energie stromen.
Die vrouwelijke energie zal het leven van de mensen intensief veranderen.
De vrouwelijke energie verspreidt die liefde en warmte.
Dat is wat nodig is.
Door allerlei verwikkelingen op aarde is die vrouwelijke energie haar kracht ontnomen.
Nu is de tijd dat die energie weer in haar volle glorie tot wasdom komt.

Het is aan de vrouw om zich te laten zien.
Het is aan de vrouw haar energie in het volle licht te tonen.
Het is aan de man om zijn vrouwelijke energie te laten zien.
Het is aan de man om die vrouwelijke energie in het volle licht te tonen.
Dit zal evenwicht brengen in hetgeen zich aan het transformeren is.
Door dit evenwicht, tezamen met de liefde kunnen er versneld openingen ontstaan.
De wereld wordt voor een deel nog te neer gedrukt door het duister.
Niet alleen het licht is belangrijk, juist de invloed van die vrouwelijke energie ondersteunt het proces.
De mens is geschapen om lief te hebben.
Om met elkaar in liefde en harmonie te leven.
Veel is er in de loop van de tijd gebeurd.
Veel is ten kwade gekeerd.
Nu is de tijd van de nieuwe geboorte.
De mens zal in al haar puurheid aan een geheel nieuwe cyclus beginnen.
De vrouwelijke energie zal niet meer afhankelijke zijn van de man.
De vrouwen voelen dat hun krachten in hoog tempo toenemen.
De liefde en het licht vormen samen een warme energie.
Die warmte hebben mensen nodig.
Een mens kan niet ontwikkelen zonder warmte.
De mens wordt ziek zonder warmte.
Daar zijn genoeg voorbeelden van.
Nu is de tijd gekomen.
Het is aan de mens zich te “herinneren” wie hij oorspronkelijk was.
Geschapen naar beeld en gelijkenis.
U zegt dat God liefde is.
Dat klopt.
U bent naar het beeld van God geschapen.
Het is aan u dit te zien en te voelen.
Stroom in u eigen liefde, zodat de wereld in liefde kan stromen.
Maria Magdalena