Het leven ligt in onze eigen hand / 17 september 2019 / Door Martha Krul

Het leven ligt in onze eigen hand
17 september 2019 / Door Martha Krul
Het leven ligt in onze handen…..
Wij hebben dat nooit zo gezien.
Wij leerden dat het leven in Gods handen lag.
Er is veel, heel veel veranderd.
De kerk leerde je om nederig te zijn en op de knieën te gaan.
Deze prachtige periode laat ons zien dat wij het goddelijke IN ons hebben zitten.
Het is voor velen moeilijk om deze overstap te maken.
Van nederigheid naar de volwassenheid van de mens zelf.
Wij waren geschapen naar het beeld en gelijkenis.
Wij hebben die goddelijke vonk in ons zitten.
Onze handen zijn een belangrijk onderdeel van ons lichaam.
Naast het hart waar de liefde is gecentreerd, koesteren wij met onze handen.
Wij maken intensief contact met onze handen.
Ondersteund door het zielencontact van onze ogen.


Wij kijken de ander in de ogen en voelen verbinding.

Dan leggen wij de hand op het lichaam van de ander om dit contact te versterken.
Onze handen, die stromen van de genezende energie.
Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de ander.
Je voelt het wanneer je handen de ander willen aanraken.
Wanneer je de ander wilt steunen en ondersteunen.
Onze handen waar wij de ander mee vast mogen houden.
In dit proces wordt gevraagd of je vanuit knielstand wil opstaan.
Opstaan en jezelf zien als die goddelijke creatie die je bent.
Doe jezelf niet te niet door onderdanig te zijn.
Die tijd is voorbij.
JIJ bent die je bent.
Dat kan eenieder je vertellen.
JIJ bent het die zich volledig kan openstellen.
In de eerste plaats voor jezelf.
Jezelf omarmen in onvoorwaardelijke liefde.
Je zelf liefhebben, zonder voorwaarden aan jezelf te stellen.
Dan kan je licht je niet alleen verlichten, maar ook verwarmen.
Dan voel je dat je thuiskomt in je eigen wezen.
Dan mag je je laten gaan in de liefdevolle begeleiding vanuit het universum.
Jij bent een kind van het licht.
Jij hebt de goddelijke vonk in je hart.
Namasté