Het innerlijke kind ben JIJ / 24 November 2019 / Door Martha Krul

Het innerlijke kind ben JIJ
24 November 2019 / Door Martha Krul
Wij zijn in hoog tempo die downloads van de 5e dimensie aan het installeren.
Wij voelen ons daar soms nog onwennig bij.
Voelen bij tijd en wijle de mooie energie.
Het in verbinding blijven met die energie is nog niet altijd even gemakkelijk.
Die 5e dimensie is een dimensie waarin de mens zich onttrokken heeft aan het oude “machtsgevoel”. De mens is zich goed bewust van het wonder dat zich in hem/ haar bevindt.
Dat de mens uniek is.
Dat de mens volledig verbonden is met licht en liefde.
Dat de mens daardoor verbonden is met de goddelijke bron.
De mens gaat zijn eigen goddelijke verbinding zien en ervaren.
De 5e dimensie is een dimensie van vrijheid.
Het innerlijke kind zit niet meer in de mens.
Het innerlijke kind treedt naar buiten.
Er is geen afgescheidenheid meer.
JIJ bent dat innerlijke kind dat vroeger geloofde in sprookjes.
In die 5e dimensie ga je beseffen dat die sferen van sprookjes,
geen sprookjes meer zijn.

Jij mag dansen, zingen, zwieren.
Naar het licht reiken.
Voel dat het licht je constant omgeeft.
Dat de verbinding met het licht er constant voor je is.
Net als met de verbinding met je energetische begeleiders, het is aan jou
om die aanwezige verbinding te voelen.
Je begeleiders steken hun handen naar je uit,
aan jou om ze vast te pakken.
Het universum overspoelt je met prachtige energie,
aan jou om je ermee te verbinden.
Waar je hart blij van wordt, daar is je pad.
Alle antwoorden zitten in jou.
Het innerlijke kind ben jij.
In de 5e dimensie mag je weer een vrij en blij kind zijn.
Je gaat het leven letterlijk luchtiger bekijken.
Je gaat het vanuit andere perspectieven bekijken.
Je bent verbonden met alles en iedereen.
Wij voelen die intense liefde per dag in ons versterken.
Die blijheid kan niet uitblijven.
Voel je vrij en kies om te leven als het blije, vrolijke kind.
Misschien ben je het nooit geweest.
De tijd is NU.
Je mag je wezenlijke ZELF laten zien.
JIJ bent een kind van het licht.
En dat mag je voelen en laten zien.
Namasté
Martha Krul

https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/