Geopende deuren

10 juni 2024 / Door Martha Krul

Je voelt dat alles aan het verschuiven is.

Alles heeft twee kanten.
Het kan je onrustig maken,
maar je kan ook zien dat door die onrust er een andere
energie kan gaan stromen.
Wat vast zat, komt los.
Het begint te schuiven.
Wat onder dikke lagen bedolven lag, kan naar de oppervlakte.

Zo boven, zo beneden.
Zo beneden, zo boven.

Er vinden aardverschuivingen plaats, ook in onszelf.
Dikke lagen die alles levens lang afgedekt hielden,
verschuiven en laten gaten vallen.
Het is verwarrend en houdt ons tevens alert.
Er verdwijnt, maar er ontstaat ook.

Wat verdwijnt is niet meer van toepassing.

Dat is voorbij.
Nu ontstaan er openingen en die openingen en die
kristallijne energie maakt alles zichtbaar.
Je voelt het, je bent op je verlichte pad.

Er komen nieuwe mogelijkheden naar boven.
Je voelde dat ze aanwezig waren, maar kon er nog niets mee.
Nu breken de delen die het afgedekt hielden.
De zaden zijn tot ontwikkeling gekomen.
De zaden kunnen verder ontkiemen.

De natuur kent geen blokkades.
Die denken niet in problemen.
De natuur leeft vanuit oplossingen.
Kan het niet zo, dan maar zo.

De mens is een energetisch, natuurwezen en heeft die
zelfde eigenschappen in zich.
Niet in problemen denken, maar voelen waar een doorgang is.
Dan kan het zaad zich verder ont-wikkelen.
Dan is het sterkste asfalt niet sterk genoeg.

Zo is het ook met de nieuwe mens.
Verwarring brengt ons naar geheel nieuwe oplossingen.
Die oplossingen zijn verbonden met onze eigen levenswijsheid.
Levens lang hebben wij eigen wijsheid verzameld.
Levens lang werd het toegedekt.

Nu is het de tijd dat het licht de overhand heeft.
ALLES komt aan het licht.
Dat geldt voor alle processen.
Dat is niet alleen te zien in het aardse proces.
Het is ook in ons eigen proces te voelen.

Onze verwarring breekt oude gewoonten af.
Ons hart krijgt meer ruimte en kan ook onder de
probleem-lagen vandaan komen.
Wij geven onszelf meer ruimte en dat is te voelen.
Wij zijn op weg naar onze zuivere bron.
Deuren staan open.
Het troebele water is bezig om tot stilstand te komen.
Dan zal het kraakhelder zijn wat er allemaal in je
verborgen was.

Deuren staan open.
Voel en weet ze te vinden.
Er ligt een verlichtende toekomst op je te wachten.
De tijd is NU.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/