Een periode van afsluiten en voorbereiden /16 December 219 / Door Martha Krul

Een periode van afsluiten en voorbereiden
16 December 219 / DoorMartha Krul
Turbulentie in de energie.
Wij zitten in een periode van uitersten.
Er gebeurt veel in en om ons heen.
Het is een periode van afronden.
Loslaten wie wij waren.
Emoties komen en gaan.
Beelden dienen zich in hoog tempo aan.
Zijn die van het verleden?
Zijn die van het heden?
De hoge snelheid maakt het ons niet gemakkelijk.
De tijd vliegt.
Wij vliegen van moment naar moment.
Het voelt vrij, maar toch nog niet gemakkelijk.
Wij zijn in een afronding en een overschakeling.
Die hoge snelheid “dwingt” ons tot loslaten.
Dat is precies de bedoeling.
Door het loslaten en het je overgeven aan het moment,
wordt het gemakkelijker.
Het is als het springen van een hoge rand aan een klif.
Je staat te aarzelen.
Je durft niet.
De angst slaat je om je hart.
Geen controle, dat overleef ik niet…..
Maar je begeleiders zijn bij je.
Je krijgt uiteindelijk een heel klein zetje.
Je gaat…..
En wat????

Je had het niet eerder gezien.

Maar je vleugels zitten er al lang.
Je krijgt het zetje en je kan vliegen.
Dan voel je je angst verzwakken.
De blijdschap en het vrije gevoel nemen de overhand.
Dat kleine zetje had je nodig.
Anders zou je nog tijden op die rand zijn blijven staan.
Je werd in liefde geleid.
Dat zetje werd je liefdevol gegeven.
ZIJ wisten dat je kon en ging vliegen.
Dat is ook wat er nu in al deze heftigheid gebeurt.
Je krijgt als het ware een lesje in het loslaten.
Die controle is niet meer nodig.
Die was een onderdeel van de 3e dimensie.
Nu in de 5e dimensie is het vrijheid.
Stromen van moment naar moment.
Leven volledig in het NU.
Je blik volledig op de mens die je NU bent.
Je bent door vele processen gegaan.
Het heeft je gelouterd.
Het heeft je getoond hoe sterk je bent.
Het heeft je vertrouwen versterkt.
Dat zijn belangrijke eigenschappen voor de “nieuwe” mens in de hogere dimensies.
Jij bent een kind van het licht.
JIJ bent licht.
Je bent verbonden met het AL.
Laat het komen zoals het komt.
Dat zal je veel rust en ruimte geven.
Ik ben licht
Ik ben liefde
Ik ben
Namasté
Martha Krul