Een nieuwe samenleving in liefde en zorg voor elkaar /14 November 2019 / Door Martha Krul

Een nieuwe samenleving in liefde en zorg voor elkaar
14 November 2019 / Door Martha Krul
In een periode van rust gebeurt er van alles.

Beelden komen en gaan.
Hoe was het allemaal ook weer?
Wat is er allemaal niet veranderd.
Hoe is het NU?
Hoe gaan wij verder?
Waar is het einde van dit transformatie proces?
Dit alles gebeurt in een periode van stilte.
Je kijkt terug, je kijkt vooruit en je beziet het nu.
Hoe zit mijn leven in elkaar?
Hoe zit onze maatschappij in elkaar?
Kunnen wij op deze voet verder?
Je zal er waarschijnlijk snel je antwoorden op kunnen geven.
Nee, wij kunnen zo niet verder.
Wij zullen terug moeten keren naar wie wij werkelijk zijn.
Die terugkeer wordt ondersteund in dit unieke proces.

Onze maatschappij is niet meer leefbaar.

Wij hebben onszelf verstikt in de regelgeving.
Wij hebben een maatschappij van mensen die in dwangbuizen van regelgeving zitten opgesloten.
Het is nu de tijd aan de mens om zelf aan de slag te gaan.
Zijn eigen leefbare omgeving vorm te geven.
Daarin juist de vrouw een belangrijke plek in te geven,
zodat zorg en liefde voor elkaar weer centraal komt te staan.
Het mannelijke aspect heeft eeuwen de boventoon gevoerd.
Desmond Tutu zei het onomwonden….
De mannen hebben er een zooitje van gemaakt.
Nu is het aan de vrouwelijke vrouw om de maatschappij opnieuw vorm te geven.
Niet de vrouw die de man imiteert, maar juist de vrouw die vanuit zorg en liefde een samenleving vorm kan geven waar die zorg en liefde voor elkaar centraal komt te staan.
Dan kan het leven in wisselwerking met elkaar en met Moeder Aarde weer zijn wezenlijke plek krijgen. Dan zullen wij Moeder Aarde ook weer haar bijzondere eigen plek terug kunnen geven.
Door terug te gaan naar de wezenlijke kennis van onze voorouders, de inheemsen, kunnen wij ons eigen pad terugvinden.
Dan zullen buren elkaar weer gaan kennen.
Dan hoeven mensen niet ziek en ellendig in eenzaamheid in hun eigen huis te overlijden.
Dan gaat de ene hand weer de andere wassen.
De ouderen geven liefde, zorg, inzicht en levenslessen aan de jongeren.
De sterkere jongeren ondersteunen in liefde en ontzag de “wijze” ouderen.
De jongeren krijgen dan de aandacht om hun eigen plannen en ervaringen met de ouderen te delen.
In respect, liefde en zorg zal er een samenleving ontstaan waarin wij allemaal onze plek kunnen vinden. Alles komt daarmee in een heel ander licht te staan.
Aan het licht zal het niet liggen.
De komende maanden komt er nog heel veel meer licht naar ons toe.
Namasté
Martha Krul