Een dag van licht en liefde – het universum juicht

Een dag van licht en liefde – het universum juicht

14 februari 2021 / Door Martha Krul

Het universum spreekt
Een dag van licht en liefde – het universum juicht

Op aarde gaat de aandacht intensief uit naar licht
en liefde.
Wij hebben het vaker verteld, alles is energie.
Wanneer zoveel mensen hun focus leggen op LIEFDE,
gaat de energie daar onmiddellijk op reageren.
De trilling gaat met sprongen omhoog.

Alles openingen die in de duistere stukken vallen
worden onmiddellijk ingenomen door het licht.
Dit spel gaat over het brengen van licht.
Het duister vermindert ziende ogen.
Het licht komt voorwaarts.
Het licht vermeerdert.
Het licht wordt sterker.

Er zijn grote stappen gezet.
Het kan niet anders dan dat de gevoelige mens
dit ook zo ervaart.

Er is veel opschudding en dat maakt mensen wakker.
Er ontstaan nieuwe verbindingen die de hoge
trillingen nogmaals versterken.

Net als bij een steen die in het water wordt gegooid.
Daar zie je de trilling die nog heel lang uitwaaiert.
Zo ook in de energie.
Alles dat gebeurt heeft invloed op de energie.
De trillingen worden versterkt en verhoogd.

Dat brengt de mens naar blijheid en enthousiasme.
Deuren zijn weer geopend.
Nieuwe deuren die nog gesloten waren.

Door die nieuw geopende deuren stroomt het
prachtige licht naar de aarde.

Alles gaat precies volgens plan.
Alles loopt in elkaar over.
Alles past als een puzzel in elkaar.

Voel in uw hart en u zult het voelen.
Daar zijn steeds meer momenten van rust en liefde.
Twijfel niet aan uw eigen informatie.
U heeft dit al levens lang beoefend.

IN uw hart bewaart u de waarheid.
Uw eigen waarheid is verbonden aan DE waarheid.

Voel dat wanneer u zich daarvoor openstelt,
u overal de tekens ziet.Wanneer u in natuur bent kunt u dat heel goed voelen.
U voelt de grootsheid van de natuur.
Dat is een spiegeling van uw eigen grootsheid.

Wat je uitzendt wordt gereflecteerd.
Wanneer u blijheid uitzendt, zult u zeggen dat de vogels
u blij maken met hun gezang.
Maar het is uw eigen stemming die wordt weerkaatst
vanuit de natuur.
De vogels verbinden zich met uw energietrilling.

Dit is maar een klein voorbeeld.
Zo gaat het met alle energie.

Daarom brengt een dag waarin liefde hoog op de agenda
staat, veel hoge trilling in het collectief.
Er zijn weer grote stappen gezet.
Dat betekent veel meer licht en dat betekent een grote
ondersteuning van het licht voor de volgende stappen
die gezet gaan worden.

Het is een hele bijzondere tijd op aarde.
U kunt daar zeker van meepraten.
U bent een belangrijke speler in dit spel.

Wij danken u voor uw bereidheid om aan dit
spel op aarde deel te nemen.
Uw aandeel daarin zal nooit worden vergeten.

Met dank aan het universum

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/