Dit is mijn wereld, de wereld is van mij

Dit is mijn wereld, de wereld is van mij

26 januari 2022 / Door Martha Krul

Wij kwamen massaal naar de aarde.
Dit wilden wij niet missen.
Wij kwamen om de nieuwe aarde
te scheppen in liefde en verbinding.
Waar iedereen zich vrij en bemind zou voelen.
Dat was de reden dat wij naar de aarde kwamen.

De nieuwe aarde is er.
De nieuwe mens is.
De verbinding kan alleen door onszelf gelegd worden.

Jij bent door het universum uitverkozen.
Ja je bent een uitverkorene.
Het universum kent jou beter dan jij jezelf kent.

Natuurlijk ziet het universum dat jij
leuke en minder leuke kanten hebt.
Dat maakt je juist zo bijzonder.
Jij bent in je eigen uniekheid geschapen.

De puzzelstukjes zijn juist zo verschillend.
Dat maakt het tot een boeiende puzzel.
Door die uniekheid passen ze bij
elkaar en vormen zij een bijzonder geheel.

Het universum vergist zich niet.
Het universum heeft de leiding over
deze bijzondere transformatie.

Door jezelf geen recht te doen,
doe je het universum on-recht aan.
Door je eigen kwaliteiten niet op waarde te schatten,
kwalificeer je het universum niet op waarde.

Het universum wist wat ze deden.
Het is aan jou om dat nu te tonen.
Zij maakte deze keuzes.
Het is aan jou die uitgestoken hand
eindelijk eens te pakken.

Te laten zien dat jij begrijpt dat JIJ uitverkoren bent.
Dat het tijd is dat je je aan de wereld laat zien.
Jij kwam hier niet voor niets.
Wanneer jij niet naar voren stapt,
zullen de anderen niet begrijpen dat je
ook van de partij bent.

Het is aan jou om die actie te nemen.
Niet langer met uitvluchten voor jezelf te komen.

De tijd draait door.
Jouw kracht wordt gevraagd.
Jij bent hier met een reden.
Aanvaard wat je al heel lang geleden aanvaard hebt.

Je bent hier niet voor niets.
Er zijn geen vergissingen begaan.
Bega nu zelf geen vergissing door niet
ten volle aan deze transformatie deel te willen nemen.

Je hoeft je niet verder te ont-wikkelen.
Je bent goed zoals je bent.
Wees niet zo streng voor jezelf.
JIJ bent liefde.
Ontvang jezelf in liefde.

Voel dat alles zachter wordt.
Dan voel je die prachtige energie van de nieuwe mens.
Dan voel je de nieuwe tijd.
Dan openen alle deuren.
Dan komen de kansen op je pad.

Sta op en stap in je kracht.
De wereld heeft je nodig.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/