De vrijheid breekt door

De vrijheid breekt door

27 september 2021 / Door Martha Krul

Alles om je heen is aan het veranderen.
Je kijkt naar de wereld en herkent nog maar
weinig van de oude “vertrouwde” beelden.
Waar je kijkt zie je veranderingen.
Je ziet chaos.

Over de gehele wereld wordt dat gezien.
Oude gevestigde orden vallen in elkaar.
Het lijkt veel op de beelden die wij rond
9/11 hebben gezien.
Daar zagen wij hoe grote statige gebouwen,
waar wij letterlijk tegenop keken,
als koekjes werden verkruimeld.

Wij zien dat wij in een wereld van chaos en
verandering leven.
Alle processen zijn aan elkaar verbonden en
lijken op elkaar.

Het is dan ook heel bijzonder om te zien hoe
ons eigen proces zich ontwikkelt.
Ook wij zitten in een grote verandering.

Eeuwen hebben wij verborgen gezeten.
Verborgen voor de ander,
verborgen voor onszelf.

Vergelijk het met het gieten van een beeld.
Tussen 2 mallen wordt het beeld gegoten.
Wanneer het hard geworden is,
worden de mallen verwijderd en zien wij
het prachtige beeld te voorschijn komen.

In deze tijd van verandering,
worden onze mallen verwijderd.
Levens lang hebben wij ze met ons meegesleept.
Hebben ze onze vrijheid ontnomen.

Net, nu wij een periode van veel ontnomen vrijheid ervaren,
zien wij onze vrijheid naar voren komen.

Je weet het.
Alle processen zijn holistisch.
Wanneer je in je persoonlijke proces naar
je eigen vrijheid gaat, dan gaat het aardse
proces over hetzelfde deel.

Je ervaart het nog niet.
Maar de aardse vrijheid staat ook op het punt om zich te laten zien.
Over de gehele wereld is men tot de ont-dekking
gekomen dat de vrijheid, geen vrijheid was.
Dat het een schijnwerkelijkheid was, net als in ons persoonlijk proces.

Wij keken tegen de buitenkanten van de mens.
Wij zagen de mens in de vorm van zijn mal.
Nu vallen die weg, de ware mens komt naar voren.
De unieke mens, die levens lang verborgen was, gaat zich laten zien.
De mens stapt in zijn persoonlijke vrijheid.

Het aardse proces wordt door de bevrijde en
wakkere mens, ontdaan van de mallen zodat
er een ware vrijheid kan ontstaan.

De mens ziet door al het licht dat hem verlicht,
dat nu de echte waarheid in zuiverheid naar het licht komt.

Het zal niet lang meer duren of wij zullen
weten dat de overstap is en wordt gemaakt.
De vrijheid roept ons.
Ons eigen vrijheidsgevoel geeft ons de kracht.
Zo boven, zo beneden.
Zo binnen, zo buiten.
Het is allemaal holistisch.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/