De stellingen worden ingenomen /10 juli 220 / Door Martha Krul

De stellingen worden ingenomen
10 juli 220 / Door Martha Krul
Wij voelen het.
Wij “weten” het.
De volgende episode van het spel staat klaar.
Vele raderen draaien.
Het is de vergelijking met de antieke klok.
Kleine radertjes draaien snel, grote langzamer.
Maar draaiend is het.
De transformatie van de mens is nu in de fase dat
de mens zijn eigen heelheid gaat zien.
Dan ontstaat de zuivere balans en kan die mens functioneren
in oorspronkelijke kracht.
De stellingen worden ingenomen.
Wij zien nu een komen en gaan van zielen.
Er komen veel nieuwe zielen naar de aarde.
Die komen door dik en dun.
Kostte wat het kost willen die op aarde zijn.

Zij hebben al een heel andere ontwikkeling doorgemaakt.
Zij zijn anders, totaal anders dan toen wij geboren werden.
Zij zijn klaar voor de nieuwe tijd op aarde.
Er gaan ook veel zielen naar huis.
Zij willen het spel liever vanuit de energie meemaken.
Zij kunnen zich beter ontplooien vanuit de energie.
De samenwerking is volgens plan.
De jonge zielen komen met kennis waar wij ons vaak
nog niet van bewust zijn.
De oude zielen die naar huis gaan blijven in de energie
met ons verbonden.
Zij zijn onze begeleiders van het spel dat wij op aarde verder
uit gaan werken.

In vele dimensies is het een drukte van belang.

Na een tijd van volledige stilte, lijkt het voor een deel
weer op gang te komen.
Dat klopt, maar nog lang niet zoals het bedoeld is voor de
nieuwe wereld.
De maatschappij is niet vernieuwd.
De maatschappij die kreunt en kraakt,
wordt gestut en opgelapt.
Dat is geen vernieuwing.
Dat is een voortgaan op het oude.
Daarom gaat er weer een stilte vallen.
Dan is er niet meer te stutten.
Dan vallen de panelen om en valt alles ter aarde.
Alles wat door het universum wordt geleid
is volkomen anders dan wij zien vanuit het aardse
perspectief.
Het zal pijn doen, veel pijn doen.
Er zal verdriet zijn in het ontvallen van zaken die “goed” leken.
Die “veiligheid” en “ zekerheid” gaven.
Dat waren schijn veiligheden, schijn zekerheden en
de tijd van die schijn wereld is voorgoed voorbij.
De torens zullen vallen.
De zeeën zullen stromen.
Alles zal er anders uit komen te zien.
De mens gaat zich in zijn ware vorm aanschouwen.
Die “ware” mens, kan niet meer in een schijn wereld leven.
Alles gaat om.
Alles valt wat tot die oude wereld behoort.
Alles gaat in zuiverheid en creativiteit ontstaan.
Dan is de tijd voor de komst van de nieuwe wereld daar.
Het wordt turbulentie.
Het wordt bijzonder.
Net als bij het kijken naar wie je eigenlijk echt bent.
Kijk je naar de kanten zoals je je hebt ontwikkeld
onder invloed van…..?
Je eigen schijn werkelijkheid.
Of zie je de mens die zich daarvan aan het ontdoen is.
Een synchroon proces van waar de wereld ook in zit.
Het licht is er voldoende
De processen zijn ingezet.
Het universum laat zich niet stopzetten.
Het proces is in gang.
De geboorte van de nieuwe wereld is gepland.
De zielen op aarde en in het universum zijn hun plaatsen
aan het innemen.
Wij zijn klaar voor de volgende stappen.
Wij gaan hand in hand met het universum.
Namasté
Ik zie het licht
Martha Krul