De oude angst of het “nieuwe” licht / 26 Mei 2020 / Door Martha Krul

De oude angst of het “nieuwe” licht
26 Mei 2020 / Door Martha Krul
Naar welke kant kijk jij?
Levens zijn wij door diepe angsten heen gegaan.
Hebben wij intense gevechten en niet alleen met onszelf,
moeten voeren.
Door onze transformatie hebben wij meer toegang tot
ons “verleden”.
Onze opgeslagen emoties.
Het omgaan met angstige en boze gevoelens,
daar zijn wij vertrouwd mee.
Wij voeren een strijd tussen het ego en het hart.
Het ego, onze sturing in de lagere dimensies.
Ons hart dat de sterke leidraad vormt in de hogere dimensies.
Dit is een overgangstijd.
Wij lopen op de brug die ons verbindt tussen de oude en de nieuwe wereld.
Op die brug loopt de mens die zich bevindt tussen de oude en de nieuwe mens.
Alles is in transformatie.
De mens transformeert door, van de oude naar de nieuwe mens.
Daarin heeft de mens geen keuze.
De keuzes die de mens heeft is om met ego of het hart om te gaan.
Die scheidslijnen zijn niet altijd even gemakkelijk te zien of te voelen.

De transformatie van Moeder Aarde gaat ook door.
Het is iedereen duidelijk dat er veel geruimd moet worden.
Het puin van de oude wereld en samenleving is nog niet zo maar weg.
Er wordt hard aan het puin ruimen gewerkt,
hetgeen weer sterke angsten laat voelen.
De emoties zijn voelbaar.
Wij zijn inmiddels zo veranderd dat wij sterke keuzes kunnen maken.
Keuzes die verbonden zijn met licht en liefde en dus met het hart,
of keuzes vanuit het ego.
Dat wil niet zeggen dat keuzes vanuit het ego niet liefdevol kunnen zijn.
Keuzes die via het ego worden gemaakt, zijn verbonden met lage energie trillingen.
Dat kan je heel goed voelen.
Die hoge of die lage trilling geeft je aan of je via het hart of via ego je keuzes maakt.
Door het licht van de je hart te versterken,
je te verbinden met het licht,
versterk je het licht dat in grote golven binnenkomt.
Het licht dat nodig is in het ontwakings-proces van de nog slapende mens.
Wij zitten voor velen in een vervelende en verwarrende periode.
Toch zal je voelen dat er momenten zijn dat je je heel blij en gelukkig voelt.
Dan ben je verbonden met het hart, verbonden met de hogere dimensies.
Dan zie je dat je echt op die brug van de overgangsperiode loopt.
Dat je al een heel eind gevorderd bent op die brug.
Je zal ook zien dat er velen om je heen lopen.
Jij ziet dat velen je volgen.
Het is een hele grote groep, lopend in een groot licht.
Geloof, hoop en LIEFDE.
In vorige levens hebben wij veel angsten ondergaan,
maar altijd geweten en gevoeld dat LIEFDE de sterkste kracht is van de mens.
Dat een mens NIET zonder liefde kan leven.
Kijk naar het licht en het licht zal versterken.
De keuze is aan jou.
Namasté
Martha Krul