De mouwen zijn opgestroopt het daadwerkelijke werk is begonnen…… / 10 juli 2019 / Martha Krul

De mouwen zijn opgestroopt het daadwerkelijke werk is begonnen……
10 juli 2019 / Martha Krul

De energie is in beweging en hoe…..
Aan alle kanten is het in volle gang.
Wanneer je naar de krachten in het universum “kijkt” zie je dat nu de fase van werk in uitvoering in werking is getreden.
Je kan het je voorstellen als een straat die volledig op de schop gaat.
De afgelopen dagen is alles aangeleverd wat nodig is voor de werkzaamheden. Alles staat klaar.
De mannen hebben inmiddels hun handschoenen aangetrokken en hun mouwen opgestroopt.
Het werk gaat beginnen….…
Net als bij de aanpak van die straat, zijn er al heel lang van te voren plannen gemaakt. Besprekingen geweest en bekeken wat de beste aanpak zou zijn.
Ook in het universum is dat zo gegaan.
Natuurlijk op de wijze waarop zij met elkaar communiceren.
Daar zijn ook veel, ja heel veel vergaderingen geweest.
Hoe moest dit alles omvattende plan worden aangepakt.
Grote vergaderingen waar alles van alle kanten moest worden bekeken.
Die fase is nu voorbij.

De mouwen zijn opgestroopt, de handschoenen aangetrokken en het daadwerkelijke werk is gestart.
Het duister wordt met wortel en al eruit getrokken.
De verlichting wordt verbeterd en verder aangebracht.
De optimale sfeer om er te leven wordt gecreëerd.
Zo is het misschien wat begrijpelijker wat er allemaal in het universum aan de gang is.
Het licht komt over de aarde.
Er zijn inmiddels zoveel mensen ontwaakt en zijn heel bewust met hun eigen transformatie bezig. Het licht is daarom zo sterk dat het van geen wijken meer weet.
Stroop jij ook je mouwen maar op.
Het daadwerkelijke schoonmaak is begonnen.
Namasté
Martha Krul