De Leeuwenpoort nodigt je uit naar jouw eeuwig licht / 6 augustus 2020 / Door Martha Krul

De Leeuwenpoort nodigt je uit naar jouw eeuwig licht
6 augustus 2020 / Door Martha Krul
Wij zitten met elkaar in de zuiging van de Leeuwenpoort.
Wij hebben aan de ene kant het gevoel in de luwte te zitten,
maar ook bij deze “stilstand” gebeurt er veel.
Weer de vergelijking met de ontwikkeling van het ongeboren kind.
Die vergelijking kan je nog verder doorvoeren.
Want hoe snel gaat het ongeboren kind in zijn ontwikkeling?
Van eicel naar een kind met alles erop en eraan.
Dit is en blijft een wonder.
Wij doorleven ook een wonderbaarlijke periode.
Wij komen van een dichte compacte mens,
beladen met alle ballast vanuit de illusie.
Wij zijn nu op weg naar de transparante universele mens.
Wanneer je die periode bekijkt vanuit een balans,
dan zie je dat je heel veel tijd en aandacht aan die oude
periode hebt besteed.
Zonder overdrijving kunnen wij zeggen dat dat proces
ons dag en nacht bezig hield.
Loslaten van het oude, daar hebben wij moeite mee.
Nu heeft het proces daar wat op gevonden.
De energie laat jouw aandacht zich heel langzaam verplaatsen naar
van wat achter je ligt, naar hetgeen in de toekomst gaat gebeuren.
Je gaat van verwerking naar een gezonde nieuwsgierigheid,
omtrent die nieuwe toekomst.
Je bent als een klein kind, dat verwachtingsvol zit te kijken wat
er uit het volgende pakje komt.
Weet je het nog hoe het voelde?

Je weet niet hoe snel je het pakje van de verpakking kan ontdoen.

Door die aandacht en nieuwsgierigheid laat je het “oude” los.
De balans begint door te slaan van 3D naar 5D.
Het nieuwe vraagt zoveel aandacht, dat er steeds minder plek
en aandacht is voor hetgeen achter ons ligt.
Dat is de liefdevolle ondersteuning vanuit het universum.
Ze kennen die mens van de aarde toch.
Ze weten toch hoe die aardse mensen op deze transformatie reageren…
Zij kunnen je niet daadwerkelijk losmaken van het oude en de
daarmee vaak samenhangende pijn.
Maar ze kunnen wel je zoveel in het vooruitzicht stellen,
zodat je je blik gaat wenden.
Dat is nodig, omdat je je door die nieuwsgierigheid,
blijer gaat voelen.
Je energie trilling gaat omhoog.
Je bent in de 5e dimensie.
Ja je bent er.
Nu ga je alleen maar hoger in die dimensie.
Ga je nog weer anders kijken naar je omgeving.
Naar de maatschappij die aan het afbrokkelen is.
Naar de maatschappij die letterlijk schreeuwt om vernieuwing.
Wanneer jij die stap zet in het volledige ontwaken van jezelf.
Ben jij de pilaar waar die nieuwe maatschappij zich op kan vormen.
Dan ben je die krachtige lichtwerker die snapt hoe het plan zich ontvouwt.
Dan word je iedere dag blij wakker, omdat je ook op die dag weer
nieuwe bouwstenen kunt aandragen.
Voel je je energie veranderen.
Precies!
Je bent in de 5e dimensie en dat is echt een andere wereld dan die van de 3e D.
Jij hebt er hard voor gewerkt.
Je gaat nu een nieuwe periode binnen.
De Leeuwenpoort nodig je uit.
Het universum staat met open armen klaar om je te ontvangen.
Jij hebt een gouden aantekening in je levensboek.
Die heb je gekregen omdat je je zo hebt ingespannen.
Dag en nacht hebt gewerkt aan je eigen transformatie.
Nooit en nooit zal die gouden aantekening worden gewist.
Wanneer jij de aarde verlaat en je verder gaat in het licht,
zal ieder zien dat JIJ een bijzonder licht in je hart draagt.
Een ieder zal in extra eerbied naar je kijken.
Ja, ook dat is een deel van ons eigen ontwaken.
Dan gaan wij verder als ontwaakte mens.
Dat licht kan nooit en te nimmer gedoofd worden.
Dat licht schijnt voor eeuwig.
Namasté
Ik zie het licht
Martha Krul