De leeuw brult in mij

De leeuw brult in mij

15 september 2021 / Door Martha Krul

Het universum heeft niet voor niets onze|
aandacht terug gebracht naar het aardse proces.
Eerst hebben wij behoorlijk aandacht aan onze
eigen transformatie moeten besteden.
Dat werd versterkt rond het Leeuwenportaal van 8-8.

Nu hebben wij ons zelf weer behoorlijk op
rit gekregen en gaan wij de volgende stappen zetten.

Het was ons allemaal verteld.
Het wordt uitzonderlijk mooi,
maar eerst moeten wij nog door een zure appel heen.

Wij voelen hoe wij steeds dieper in onszelf thuiskomen.
Daardoor leren wij ook onze eigenwaarde zien.
Door je eigenwaarde volledig te zien,
kom je naar je leeuwenkracht.

Iedereen is uniek.
Niemand kan daar een andere mening over hebben.
Wij zouden onze Schepper daarmee “vernederen”.

Wij zijn allemaal geschapen als diamanten.
Juist nu is de tijd dat de kristallijne energie ons laat stralen.

Niet alles is wat het lijkt.
Vergelijk maar eens de geschiedenis rond de kruisiging.
Weinigen zagen het ware beeld.
Er was scheiding.
Er werd vernederd.

Dan is er in al die eeuwen weinig veranderd.
Belijden met de mond, maar….

Nu wij naar de top van de driehoek komen,
vallen de schellen af.
Komt alles in en aan het licht.

Nu komt het erop aan om te laten zien
wie je werkelijk bent.

Je hebt dat eerst zelf moeten onderzoeken en ont-wikkelen.
Nu je het zelf weet, mag je het laten zien.
Dan ga je nog meer stralen.
Dan zal je jezelf volledig laten zien.
Jij zal weten dat je gezien wordt.

Wij zien over de gehele wereld dat mensen
in dat proces zitten.

Je kan geen kracht zetten, wanneer je geen basis
onder je voeten voelt.
Door je eigen kracht te erkennen,
kan je in je eigen leeuwenkracht komen.

Die is nodig voor de volgende periode in
dit bijzondere proces.
Nooit hadden wij verwacht dat wij zo in
een hoek gedrongen zouden worden.

Nee, nooit verwacht.
En toch zitten wij er nu middenin.

Hoe stel jij je op?
Ga je achteruit?
Ga je in je kracht staan?
Laat je zien waarom JIJ nu op aarde bent?
Verloochen je jezelf?
Of weet jij jezelf op waarde te schatten?

Het zijn vragen die door eenieders hoofd zullen gaan.

Wij zijn niet alleen.
Lichtwerkers weten wat verbinding is.
Dit is ONS proces en dat doen wij SAMEN.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/