De Arctuarians: Wat is het ontwaken van de mens

De Arctuarians: Wat is het ontwaken van de mens

7 december 2020 / Via Martha Krul

U vraagt zich regelmatig af, waar leidt dit proces heen.
Wij zeggen u, dat is heel simpel.
U bent liefde en u bent op weg op dat te gaan “begrijpen”.

Is het zo simpel?
Ja, zo simpel is het.
Wanneer u zelf voelt dat u liefde bent,
zal u alleen in liefde willen leven.
Wanneer u liefde bent,
dan begrijpt u dat die ander dat ook is.

Wij hoeven u dan niet te vragen om goed te zijn voor
Moeder Aarde en uw medemens.
U bent liefde en zou niet anders willen.

Er zal voor iedereen te genoeg zijn.
U kunt niet eten en aanzien dat de ander niets heeft.
Het delen en de zorg voor elkaar verbindt.

Door liefde zal uw maatschappij de hemel op aarde worden.

U zit nu in de doorgang van het oude naar het nieuwe.
U komt vanuit een lage energie trilling.
U bent al aan het verhogen.
U kunt het verschil al voelen.

Wij zeggen u dat het eigenlijk heel simpel is.
Maar voor de aardse mens ligt dat nog anders.
De verbindingen met het oude zijn nog niet losgelaten.

In liefde en vertrouwen is het veel gemakkelijker leven.
De aardse mens heeft nog last van verbinding uit achter
liggende levens.

U weet dat de energie in het universum aan het veranderen is.
Des te meer licht er naar u toekomt, des te hoger komt u in
bewustzijn.
Door dat proces gaat u zich meer richten op de toekomst.
U gaat de dualiteit los laten.

Om naar de vorming van de nieuwe maatschappij te komen,
is het van belang dat de mens eerst naar zijn eigen heelheid komt.

Wanneer de mens dat punt bereikt heeft, wordt de dualiteit losgelaten.
Dan kan de liefdeskern in de mens zich volledig openen.
Dan gaat alles open.
In de kern is de mens liefde.
Wanneer de mens zich volledig in liefde en vertrouwen
kan openen, dan is daar de geboorte van de nieuwe mens.

De mens is ontwaakt op het moment dat hij voelt en beseft
dat hij alleen maar liefde is.
Die mens zal zien en begrijpen hoe het hele proces in elkaar zit.
Dat is het ontwaken van de mens.

Wij zeggen u dat het ontwaken van de mens
inhoudt dat hijzelf gaat zien, voelen, ervaren dat
hij LIEFDE is.
En niets anders.

Vanuit die levensvisie zal de nieuwe aarde
vorm gaan krijgen.
Iedereen zal in liefde de verbinding met de ander voelen.

Wanneer de mens ontwaakt is kan het sterke licht
volledig op aarde worden ontvangen.
Dan is de mens in staat om in een nog veel hogere trilling
te leven.

Dan zal de hemel op aarde komen.
Dan zal er vrede zijn.
Dan zal er geen mijn en dijn zijn.

In liefde zal de mens zich met elkaar verbinden.
Men zal blij zijn de ander te mogen ondersteunen.
Er zal een grote druk van de mens wegvallen.
Vrijheid, liefde en vrede zullen de woorden vormen
die ten grondslag liggen aan de nieuwe wereld.

In liefde en licht zal u een nieuwe maatschappij
gaan vormen.
Ieder blij met zijn eigen leven.
Ieder blij om te delen.

Het woord stress zal uit uw leven verdwijnen.
Er zal een nieuwe maatschappij van vrede en vrijheid zijn.

Daarvoor zal eerst de mens volledig dienen te ontwaken.
Dat gebeurt wanneer de mens inziet en voelt dat hij
liefde is en dat hij alleen maar liefde voortbrengt in
alles wat hij zegt en doet.

Dan is de mens ontwaakt en kan Moeder Aarde
opgelucht ademhalen.
Dan zal ook zij haar eigen plek terugkrijgen.

Dank dat wij weer even met u hebben mogen spreken.

De Arctuarians via Martha Krul

https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/