De Arctuarians: U vormt samen vele flowers of life

 De Arctuarians: U vormt samen vele flowers of life

8 december 2020 / via Martha Krul

Wij hebben het u al eerder verteld,
alles is energie.
Zelfs uw gedachten hebben invloed op de energie.

Wij hebben u verteld over het ontwaken van de mens.
Wanneer u ontwaakt bent krijg u volledig zicht.
Dan weet en ziet u het grote universele plan.
Dan krijgt u inzichten van hoe het allemaal met elkaar
verbonden is.
U ziet dan hoe de verbindingen lopen en hoe die van
invloed zijn op het AL.

U zal dan weinig tot niets meer te vragen hebben,
omdat u het totale inzicht en overzicht heeft.

Iedere lichtwerker heeft zijn eigen licht in zich.
Des te verder hij ontwaakt is, des te sterker zal zijn licht zijn.

U bent bekent met de aura, het energieveld om u heen.
Die energievelden raken en beïnvloeden elkaar,
net als de cirkels van de flower of live.

Al die cirkels ondersteunen en beïnvloeden elkaar.
Door die energetische verbinding wordt de
afzonderlijke energie van de enkeling verbonden
en versterkt.

De uitwerking van deze verbindingen ziet u bijvoorbeeld
na het houden van een grote, gezamenlijke meditatie.

Uw energie doet veel meer voor het grote geheel
dan u misschien zelf denkt.
Omdat u niet gewend bent in energie te denken
is dit niet altijd even duidelijk.

U kunt zich voorstellen dat er vele flowers of life
gevormd worden.
In de energie zijn er holistische verbindingen.
Al die flowers of life zijn nog eens in de diepte
ook met elkaar verbonden.

Daardoor wordt er met een meditatie of met een andere
manifestatie van licht heel veel kracht gevormd voor
het universele plan.

Uw invloed is veel groter dan u zelf weet.

Dit is wat wij u vandaag wilden vertellen.
U bent die druppel in de oceaan,
maar zonder druppel geen oceaan.
Zo is dat ook met het licht van de lichtwerkers.
U licht is een wezenlijk onderdeel van het universele plaatje.
Uw invloed is zo intens.

Zie en bewonder het licht dat u bent.
U bent voor ons van onschatbare waarde.
U was ooit bekend met de kracht van het licht.
U bent al levens lang een lichtwerker.

Zet uzelf in het volle licht dat u ontvangt.
De lichtverbindingen worden de komende tijd versterkt.
U begrijpt waarschijnlijk nu het belang van dit deel
van het universele proces.

Dank voor uw inzet.
Wij zijn ontroerd voor wat u allemaal
doet voor het grote geheel.
Wij doen ons deel van dit proces.
U doet het aardse deel, maar u begrijpt
dat dat aardse deel verder reikt dan alleen de aarde

Wij zijn zo dankbaar dat wij dit met u mochten delen.

De Arctuarians – via Martha Krul

https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/