De Arctuarians: De nieuwe mens begint zijn opdracht te zien / Via Martha krul

De Arctuarians:
De nieuwe mens begint zijn opdracht te zien
5 december 2020 / Via Martha krul

Lieve mensen u ziet het leven op aarde veranderen.
Wij vragen u uw hart te volgen.
Te doen wat uw hart u ingeeft.
Dat is in de 3e dimensie niet zo gemakkelijk,
omdat u zich in ongekende regelgeving bevindt.

U voelt in uw dagelijks leven buiten uw eigen huis,
hoe die regelgeving uw leven verandert.
Het gaat verder dan u in de gaten heeft.

Wij hebben u verteld dat het licht heeft gewonnen.
Dat het licht het duister in zijn greep heeft.
Die regelgeving komt vanuit het duister.

U voelt dat er van alles in u borrelt.
Wij hebben u de werking van licht en donker
proberen uit te leggen.
Het duister heeft de voeding van het duister nodig.
Het gedijt op angsten en onrust.

Wij vragen u het licht nog krachtiger te ondersteunen.
Het licht verlamt het duister.

Doordat u zich in een hoek gedreven voelt,
gaat u in eerste instantie gemakkelijk zelf naar boosheid.
Terecht.
Boosheid geeft u een lage trilling en juist die hoge
trilling is belangrijk.
Die hoge trilling geeft een boost aan de transformatie.

Dit proces van de 3e dimensie heeft nog iets in zich.
U wordt “boos” en daardoor gaat u in uw eigen kracht staan.
U gaat eindelijk uw eigen kracht inzien.
Dat is het onderdeel dat NU aan de orde is in het universele proces.

Wij vragen u liefdevol naar uw eigen schoonheid te kijken.
Wij vragen u keer op keer of u ziet hoe uniek u bent.

Wij vertellen u dat u scheppers bent van uw eigen werkelijkheid.

Begint u te zien hoe die lijnen met elkaar verbonden zijn?

Doordat u in een benarde positie wordt gedreven, gaat u
via boosheid naar uw eigen kracht.
U roept als het ware….. wat!
“Ik weet wat ik waard ben, dat zal ik laten zien……!”

Dat is precies de bedoeling.
Daar ziet u de wending die bedoeld is voor het leven in
de nieuwe wereld.

Niet de top die aangeeft hoe er geleefd en gewerkt wordt.
Nee, de unieke, creatieve mens voelt zich geroepen
om zijn eigen plek in te gaan nemen.
Dat is wat er in dit krachtenspel aan de gang is.

De nieuwe, krachtige, unieke en creatieve mens,
laat zich niet in het nauw brengen.
Dan gaat hij over naar de volgende fase.
De creatie en de schepping gaat van onderaf.

De nieuwe mens heeft dan zijn opdracht begrepen.
Het licht vraagt veel ondersteuning.
De ouden zullen de nieuwen zijn.
De wijsheid zal gaan stromen.
De kennis is voorhanden.

Het woord is aan de nieuwe mens.

Wij zijn zo dankbaar dit weer met u te mogen delen.

De Arctuarians – via Martha Krul

https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/