Blijheid, vrijheid

Blijheid, vrijheid

12 juli 2022 / Door Martha Krul

De energie stuwt ons zo hoog,
dat je er af en toe behoorlijk duizelig van kan worden.

Maar goed dat wij niet naar beneden
kunnen kijken, alsof wij op een hoog gebouw staan.
Wij kunnen wel naar beneden kijken,
dan ervaren wij iets heel anders.

Wij voelen dan dat onze energie gaat veranderen.
Wij voelen onze blijheid afnemen.
Wij zien daar dingen waar wij geen
deel van uit willen maken.

Wij zijn vrije zielen die hun eigen keuzes maken.
Waar wil je je mee verbinden?
Voel je je innerlijke kind?
Voel je hoe dat innerlijke kind zich steeds
meer laat voelen?

Jij hebt dat innerlijke kind nooit verlaten.
Het waren de omstandigheden die je
niet in de eerste plaats aan je innerlijke
kind deden denken.

Je werd naar een andere manier van
leven, c.q. over-leven gebracht.
Je bent niet voor de lol op de wereld…
Het werd ons soms letterlijk verteld.
De zwarte kleren van vroeger
waren daarmee verbonden.

Nu breekt het licht door.
De luiken schieten open.
Onze ogen moeten wennen aan dat
prachtige licht, dat zo lang voor ons
verborgen is gehouden.

Nu is het tijd.
De ketenen vallen op de grond.
Het innerlijke kind ontwaakt uit die
diepe, diepe slaap.
Het is de lach die ontwapent.
Het is de vrolijkheid die aansteekt.
Het is, ondersteunt en stuurt.
Alles wordt gezien en mag gezien worden.

Het is alsof wij uit een lange, diepe
winterslaap ontwaken.

De wereld is veranderd.
Wij zijn veranderd.
De zielen hebben hun vrijheid terug.
Het is nog wat onwennig.
Na de eerste treden op dat pad,
zal dat heel snel veranderen.

Wij komen terug in onze oorsprong.
Wij komen eindelijk terug naar de
originele versie van onze goddelijke schepping.
Zo was de ziel geschapen.
Zo mocht hij/zij leven.
De duistere kanten van de mens hebben die
goddelijke schepping ver-anderd.
Daardoor kwam de mens niet dichter,
maar verder van zijn Schepper te staan.

De mens zat met vragen, vele vragen.
Het spel was op aarde ingezet.
Nu zien wij de antwoorden op al die
vragen en beginnen wij te begrijpen.

Het was niet de Schepper, het was de mens.
Dat is wat de ziel moest doorleven om
uiteindelijk naar zijn vrijheid terug te komen.
Nu zijn de lessen geleerd.
De ziel zal zijn/ haar vrijheid nooit meer opgeven.

Die keuzes zijn gemaakt.
De mens gaat leven in vrijheid.
Het innerlijke kind zal dansen en zingen.
De tijd is nu.
Die goddelijke creatie van de Schepper
heeft zijn/ haar les geleerd.

De tijd is NU.
Het goddelijke licht schijnt over en in ons.
Welkom terug in deze goddelijke wereld.

Namasté
Ik zie het licht

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/