Angst en vertrouwen, twee verschillende dimensies / 6 Mei 2020 / Door Martha Krul

Angst en vertrouwen, twee verschillende dimensies
6 Mei 2020 / Door Martha Krul
In deze tijd van transformatie is het soms moeilijk om een 
balans te vinden tussen angst en vertrouwen.
Alles verandert in hoog tempo.
Wij zelf veranderen in hoog tempo.
Doordat wij zo snel aan het veranderen zijn, 
herkennen wij ons zelf soms niet tot nauwelijks.
Wij veranderen zelf, onze omgeving verandert, 
onze leefwijze verandert.
Er is weinig vastigheid.
Angst wordt o.a. sterk gevoed door onrust.
Angst wordt gevoeld in en om ons heen.
Onvrede en bang zijn voor de toekomst maakt ons onrustig.
Door die onrust is het heel moeilijk om vertrouwen te hebben.
Bij onrust is angst dichter bij ons dan vertrouwen.
Vertrouwen komt naar voren in de stilte.
In die stilte vormt zich helderheid.
Water dat met rust gelaten wordt, wordt helder.
Zo is het met de mens ook.
In stilte en in de verbinding met onszelf komen de inzichten.
Voelen wij dat wij verbonden zijn met de BRON.

In onrust zijn wij uit onze balans.

Reageren wij via onze ratio.
Verlaagt onze energietrilling zich.
Alleen in die rust voel je dat je gedragen wordt.
Dat wij in een universeel plan ons lichtwerk mogen doen.
Het lichtwerk dat verbonden is met de hogere dimensies.
Het lichtwerk dat vanuit het universum wordt begeleid.
Het is veel gemakkelijker om je te laten verleiden naar die onrust.
Je hebt vertrouwen nodig in jezelf en in het universum om
je lichtwerk vanuit de hogere dimensies te doen.
Waar je aandacht heen gaat, daar stroomt je energie naar toe.
Zit je “gevangen” in die onrust en angst dan stroomt je energie
daar naar toe.
Je zal je vermoeid voelen.
Uitgeput.
Je zal gaan zuchten omdat het naar je gevoel een te lange periode is waarin
wij aan het transformeren zijn.
Door naar de stilte te gaan, voel je dat je energie zich nu wel kan verbinden
met de hogere dimensies.
Je leeft dan niet in je eigen wereld, maar wel in je eigen energie trilling.
Je overziet heel goed wat er gebeurt.
Je overziet ook het universele plan dat uitgevoerd wordt.
Jij kwam hier als lichtwerker.
Je kent je verbinding met het licht en het universum als geen ander.
Door je te laten vallen in de lagere dimensies zal je angst versterken.
Door je te verbinden met de hogere dimensies zal je meer tot inzicht komen.
De sterkste krachten zijn verbonden met de Bron en het licht.
Geloof, hoop en LIEFDE, wij kennen het allemaal.
LIEFDE is de verbinding met vertrouwen.
LIEFDE is de verbinding met onze oorsprong.
LIEFDE is de ultieme verbinding van de lichtwerker.
In de verbinding met de LIEFDE en het licht, is geen plaats voor angsten.
Dan weten wij dat er vanuit het universum voor ons wordt gezorgd.
Dat wij niet alleen staan in dit prachtige proces.
Dat wij in LIEFDE vanuit het universum worden geleid.
Dat wij die LIEFDE op aarde mogen uitdragen om zo nog veel meer mensen te laten ontwaken.
Het universum heeft de leiding in ons proces.
Je verbinding met het universum in licht en LIEFDE, dat is de weg van de lichtwerker.
Jij bent een kind van het licht.
Daarom ben je NU op aarde.
Namasté
Martha Krul