Aartsengel Michael: Kijk naar het licht en het zal verlichten / 28 oktober 2019 / via Martha Krul

Aartsengel Michael:
Kijk naar het licht en het zal verlichten
28 oktober 2019 / via Martha Krul
Wanneer wij naar Moeder Aarde kijken zien wij daar verschillende emoties.
Naast het licht en de liefde zien wij angst, onrust, onzekerheid, onmacht, boosheid, etc.
Dat is goed te begrijpen.
De onderste steen komt boven.
Alles wat voelbaar was in het duister,
wordt zichtbaar in het licht.
De mens wil die gerechtigheid, maar niet ieder is met dat inzicht naar de aarde gekomen.
De strijd die daardoor ontstaat is goed voelbaar.
Het geeft een dubbel gevoel aan de mens.
Het voert terug naar de energie van de dualiteit.
Dat is de verwarring.
Dualiteit, sterk verbonden met de 3e dimensie.
Terwijl het licht doorbreekt van de hogere dimensies,
hetgeen de onrust van die dualistische gevoelens ondersteunt,
komt de mens in onbekende gevoelens terecht.
Daarnaast brengt de nieuwe energie ook bij de mens zelf nog veel naar boven.
Ook de mens krijgt zijn eigen “duister” te zien.

Dit is een vergelijkbare emoties die bij de mens speelt en in het grote geheel.

De opbouw is holistisch.
Alles in het grote is gelijk aan alles in het kleine.
Micro is macro.
Macro is micro.
De mens is geneigd om nu naar het licht te willen.
Eindelijk naar licht en liefde.
Dit maakt hem “angstig”.
Voor zijn gevoel is het licht niet sterk genoeg.
Wij zeggen u dat het licht heel sterk is,
maar u eigen onrust is ook sterk.
Het overheerst uw blijdschap.
Het overheerst uw vertrouwen.
Het overheerst uw rust.
Wij zeggen u dat het licht er is.
Wij zeggen u dat het goed komt.
Het is de mix van gevoelens die u zorgen baart.
Verbind u met uw goddelijk licht en vindt de verbinding naar het licht.
Dan gaat u zien en ervaren hoeveel licht er is.
Zo werkt het bij de mens.
Uw focus laat u zien wat u verwacht te zien.
Door de sterke onrustgevoelens, bent u geneigd om u naar het duister te richten.
Dit versterkt de strijd van het duister.
U kwam als lichtwerker naar de aarde.
U heeft levens lang met uw licht gewerkt.
Versterk met uw licht het duister.
Het is een zware les, maar daarvoor kwam u naar de aarde.
Het is nu aan u om uw taak ten volle uit te voeren.
Wij zijn met elkaar verbonden.
Wij voelen wat u voelt en begrijpen uw probleem.
Wij zien hoe het verder gaat na deze periode.
U zit in een overgang en dat is niet gemakkelijk.
U weet dat u verbonden bent met het licht.
Laat uw licht zijn werk doen.
Aartsengel Michael