Aartsengel Gabriel: Vreugdevolle tijden voor de aardse mens. / 6 september 2019 – via Martha Krul

Aartsengel Gabriel:
Vreugdevolle tijden voor de aardse mens.
6 september 2019  – via Martha Krul
Wij voelen de opgetogenheid van de mens op aarde.
De verandering van de energie gaat zo snel.
De mens heeft laten zien wat zij kan.
Dit is iets dat wij nooit verwacht hadden.
Onze blijdschap kent geen grenzen.
Het licht op aarde neemt snel toe.
Het aantal mensen dat letterlijk het licht ziet neemt wordt snel groter.
Waar wij kunnen staan wij de mens bij.
De gevoelige aardse mens voelt die samenwerking met ons.
Wij zijn blij dat de mens steeds meer die samenwerking ervaart.
Dat geeft ons een intens gevoel van vreugde.
Wij zijn zo dankbaar dat de verbinding met de mens is versterkt.
De mens die zich letterlijk opricht.
De mens die steeds meer door het licht gedreven wordt.
De mens die openstaat voor het ontvangen van dit goddelijke licht.
Wij weten dat alles op schema loopt.
Door onze opgewondenheid zouden wij wel sneller willen.
Er staan u mooie tijden te wachten.
Door het hoge tempo van de stijging van de energie,
zal dit eerder gebeuren dan u voor mogelijk houdt.

Ga door met het brengen van uw licht op aarde.

Uw licht zal de mensen om u heen gaan verlichten.
U denkt “Ik zie er niets van ……”
Omdat u er niets van ziet, wil dat niet zeggen dat het er ook niet is.
Er is maar een heel klein vlammetje nodig om een grote brand te ontwikkelen.
Daar hoeven wij u niets over te vertellen.
Door voortdurend uw licht te laten stralen.
U heldhaftig aan te passen aan de steeds hogere trilling.
Zo geeft u een voorbeeld dat zonder meer nagevolgd gaat worden.
U doet veel meer dan u denkt.
U hoeft helemaal niet meer te doen, dan u op dit moment doet.
U heeft grote zaken volbracht.
Wil niet hoger reiken dan u eigen mogelijkheden.
Die zijn voldoende.
U bent het die het voor uzelf zo moeilijk kan maken.
Nogmaals, wat u doet is voldoende.
Wij zijn trots op de kracht waarmee u werkt.
Wij hebben maar een advies:
“Wees net zo trots op uzelf, als wij op u zijn”.
Dan kan u uw eigen licht in alle kracht laten branden.
U kent het.
Een waterdruppel holt de steen uit.
Uw licht is een voortdurende bron van kracht voor de mensen om u heen.
Dat valt meer op, dan u voor mogelijk houdt.
Wij zijn zeer verheugd over het proces waarin u een groot aandeel heeft.
U mag af en toe best een stapje terug doen, maar laat u licht ten alle tijde schijnen.
Ik ben Aartsengel Gabriel