Aartsengel Gabriel: Uw geliefde aarde is ook aan het loslaten en gaat over naar een nieuwe fase in haar transformatieproces. / 2 oktober 2019 / via Martha Krul

Aartsengel Gabriel:
Uw geliefde aarde is ook aan het loslaten en gaat over naar een nieuwe fase in haar transformatieproces.
2 oktober 2019 / via Martha Krul
Bijzondere mensen van de aarde.
Het is mij een eer weer tegen u te mogen spreken.
Er is zoveel dat wij u zouden willen vertellen.
Belangrijk is dat wij zien dat de mens zichzelf nog steeds klein houdt.
De mens denkt nog heel veel.
De mens heeft grote energie overgangen doorgemaakt de laatste periode.
Voelen en ervaren zijn nu de elementen waardoor veel duidelijk kan worden.
Wij doen ons best om u zoveel mogelijk beelden aan te reiken.
Beelden waarin u zich kunt herkennen, zodat er weer een stukje in het bewustwordings proces mag worden aangeschoven.
De mens is een wezen van licht geworden.
De mens is natuurlijk nog een wezen van vlees en bloed.
Dit is echter niet meer het belangrijkste onderdeel van de aardse mens.
De mens is een energetisch wezen, net als dat wij dat zijn.
Er is veel licht naar de openheid gekomen en daardoor is de mens in een wezenlijk ander deel van de transformatie terecht gekomen.

Vele aardse verbindingen worden losgelaten.

Loslaten wil niet zeggen dat ze weg zijn, maar dat ze in vrijheid bij elkaar kunnen blijven.
Ook dat is een energetische verbinding, die nu sterker zichtbaar is op de aarde als ooit te voren.
Deze verbindingen zijn te vergelijken met de verbindingen die wij in de energie hebben met elkaar.
Je “denkt” aan elkaar en je bent in de energie verbonden en bent bij elkaar.
In energie is alles verbonden.
In energie is er geen afgescheidenheid.
Energie verandert, energie verdwijnt nooit.
Ook jullie geliefde aarde is overgegaan naar een nieuwe periode in haar transformatie.
Het licht dat jullie zelf intens ondersteunen blijft nodig, maar de aarde is terug gekeerd naar haar plek in het universum.
Zij heeft haar eigen plek los mogen laten.
Hier ziet u een synchroniciteit met de ontwikkeling van de mens.
De mens komt ook los van de aarde.
De mens is nu ook een universeel wezen met onbegrensde middelen.
Jullie geliefde aarde is weer terug op haar plek en staat weer open voor de ondersteuning van het universum.
Geliefde mensen, weet dat alles volgens plan verloopt.
Wij zijn er zeer verheugd over en kunnen geen gelegenheid voorbij laten gaan om u dat te melden.
Wonderen gebeuren en u bent daar voortdurend getuige van.
Lieve mensen van de aarde, heft u hoofden omhoog en zie het licht dat u allen beschermt.
Zie het licht dat afkomstig is van de Bron en weet u beschermd.
Grote dingen zijn al gebeurd.
Grote dingen staan op punt om in de openheid te komen.
U heeft daar een heel belangrijke rol in.
Herken uw lichtkracht en voel dat u een heel belangrijke rol speelt.
Wij zijn u intens dankbaar daarvoor.
En kunnen het niet nalaten u dit keer op keer te vertellen.
Uw dienaar in licht en liefde
Gabriel