Aartsengel Gabriel – Niet meer op de knieën, maar sta op en creëer uw nieuwe leven / 18 september 2019 / via Martha Krul

Aartsengel Gabriel –
Niet meer op de knieën, maar sta op en creëer uw nieuwe leven
18 september 2019 / via Martha Krul
De omwenteling van de mens.
Lange tijd is de mens angstig in onwetendheid geweest.
Nu komt hij schuchter uit zijn hoek gekropen.
Eigenlijk kan hij niet geloven wat hij ziet en ervaart.
Zo vele levens is hij in de angst en de onwetendheid gehouden.
Zelfs nu werkt het nog sterk door.
Hij kan niet geloven dat hij niet op zijn knieën hoeft.
Dat hij een goddelijk wezen is en zich zo mag gedragen.
Dat hij de goddelijke vonk in zich heeft.
Dat hij zelf mag creëren en dus letterlijk zijn eigen leven in eigen hand kan houden.
Nog wordt er in angst gekeken.
Het kan niet waar zijn.
Er is iets goed mis met mij.
Zo laat u de angsten nog langer over uzelf regeren.
De zware barrière die door de levens heen is opgebouwd, 
blijkt niet gemakkelijk neer te halen te zijn.
Ik kan het niet geloven.
Ik mag het niet geloven.
Dit kan niet voor mij zijn.
Dat geldt alleen voor de ander, etc.

De mens die geschapen is met de goddelijke vonk in zichzelf,
kan zich nog nauwelijks herkennen.
Het bastion verlaten is moeilijker dan gedacht.
U bent geneigd de oude tradities in “ere” te houden.
De machtige bolwerken nog alle macht te laten behouden.
Die macht was nodig om de mens in angst te laten leven.
Van dat principe wordt nog steeds gebruik gemaakt.
De mens die in angst leeft, kan moeilijk tot creatieve oplossingen komen.
Het tij is gekeerd.
De angst is op retour.
De liefde komt krachtig naar voren.
Daar waar liefde is, kan geen angst meer zijn.
Wanneer u angsten voelt, weet dat u de liefde voor uzelf hebt los gelaten.
U geeft dan weer de “macht” aan iets anders.
U bent het kind van het licht.
U bent een goddelijk wezen.
Niemand kan dat ontkennen, en dus u ook niet.
Doe stappen naar voren.
Sluit u aan bij de grote groepen die zich in liefde en licht verbinden.
Die de vrouwelijke energie haar plek geven.
Die vrouwelijke energie mag nu gezien worden.
Dan ontstaat de creatie van de nieuwe maatschappij.
Nu is het aan de mens om zichzelf te laten zien.
De mens die klein is gehouden.
Die mens staat nu op en WEET wat hem te doen staat.
Laat het verleden achter u en ga op het nieuwe, verlichte pad verder.
U bent niet gek.
In tegendeel.
U hebt te lang in de angsten gezeten.
Niet meer op de knieën, maar sta op en creëer uw nieuwe leven.
Aartsengel Gabriel

https://spiritualroseofsilence.blogspot.com