Aartsengel Gabriel: Het goddelijke plan wordt nu ten uitvoering gebracht. / 18 juli 2019 / via Martha Krul

Aartsengel Gabriel:
Het goddelijke plan wordt nu ten uitvoering gebracht.
18 juli 2019 / via Martha Krul
Het grote plan is zich aan het ontvouwen.
De mens heeft nog nauwelijks het idee van op welk punt wij aangekomen zijn.
Er zijn vele deuren open gegaan.
Het is te voelen.
Het is te zien.
Dat is een bijzondere verandering in de energie.
De mens voelt deze verandering en daarmee komen ook zijn “angstgevoelens” naar boven.
Wanneer de mens zou weten waar wij nu aangekomen zijn, zouden die angstgevoelens sterk overheerst worden door blijdschap en euforie.
Ik sprak over het grote plan.
Deze transformatie is niet alleen van de aarde.
Alle planeten zijn met elkaar verbonden.
Lieve mens hef uw hoofden omhoog.
Daar is de energie die u geleidt.
Daar is de energie waarmee u verbonden bent.

Het “aardse leven” van de mens op aarde is voorbij.
Het leven is nu vanuit het universum.
Wij kunnen het u niet voldoende zeggen,
verbindt u met de energie die om u heen is.
Dit is een sprankelende, zo transparante energie.
Dat maakt u duizelig.
Dat doet u wankelen.
Maar u zal niet vallen, want uw vleugels zijn bij u.
Wanneer u zult dreigen te vallen, zijn wij er voor u.
Verbindt u in de energie met ons.
U voelt het, die energie is groot, sterk, transparant en vooral gevuld met veel LIEFDE.
De mens woont nog op de aarde in zijn aardse vorm.
Wanneer de mens het contact met zijn hogere zelf zal herstellen, komt er veel informatie vrij.
Die informatie kan de mens brengen naar vertrouwen.
Door vertrouwen is er een sterke verbinding met de energie vanuit het universum.
De mens heeft zoveel vragen.
De mens wil antwoorden.
Maar wij zeggen u, door u te verbinden met onze energie, kunnen wij u begeleiden op uw pad.
Het pad dat uw ziel af gezien heeft voordat u naar de aarde bent gekomen.
Dit goddelijke stuk van uw leven zal nu aan u worden geopenbaard.
Dus vertrouw ons.
Laat uw vragen daar.
Door vertrouwen en geduld krijgt u antwoorden wanneer de tijd daar is.
Al uw vragen zullen worden beantwoord.
Niet wanneer de mens dat wil en verwacht.
Het goddelijke plan wordt nu ten uitvoering gebracht.