Aartsengel Gabriel: “Er zijn geen grenzen aan de goddelijke mens.” / 13 juli 2019 / Marthakrul

Aartsengel Gabriel:
“Er zijn geen grenzen aan de goddelijke mens.”
13 juli 2019 / Marthakrul

Er staan grote te gebeuren.
Moeder Aarde is bezig met haar eigen transformatie.
Nu gaan er grote stappen gezet worden door de mens.
De mens die zelf bezig is met een intensieve transformatie.
Daar de moeite en pijnen van ondervindt.
Er zijn echter zoveel mooie, lichte kanten aan dit proces.
De mens is op aarde in een proces terecht gekomen van moeite en verdriet.
De mens kan het zo moeilijk loslaten.
Dit proces draait om het licht.
Het licht dat wij met elkaar naar Moeder Aarde brengen.
Hel licht dat ooit geweest aanwezig was op de aarde.
Wanneer de mens zijn eigen krachten en inzichten en daarmee zijn mogelijkheden begrijpt, komt het proces voor de mens in een ander licht te staan.
Het goddelijke in de mens kan zich maar met moeite openbaren,
wanneer er nog draden naar de 3e dimensie vast zitten.
De mens is vanuit het aardse niet geneigd naar het inzicht van het goddelijke in zichzelf te gaan.
Daarom ziet de mens nog maar een deel van de mogelijkheden die nu worden aangereikt in dit transformatie proces.

De mens is geschapen naar het evenbeeld van God en draagt alles in zich.
Daarom zijn er geen grenzen aan die goddelijke mens.
Die mens die zichzelf nog steeds als “klein” en aards ziet.
Er komt een intensieve periode aan in het transformatie proces.
Laat los wat je klein houdt.
Sta open voor alles wat je voor mogelijk houdt.
Dan zal je zien dat jouw goddelijk vonk echt tot ontbranding komt.
Dan zijn er geen grenzen meer voor de mens die aan het transformeren is.
Dan gaat het goddelijke licht over de aarde schijnen.
Dat is waar dit proces voor bedoeld is.
Sterke zielen, laat het aardse los, en zie dat je een goddelijke creatie bent waarin alle facetten van het licht aanwezig zijn.