Aartsengel Gabriel: “De tijd is NU” / 7 september 2019 – via Martha Krul

Aartsengel Gabriel:
“De tijd is NU”
7 september 2019 –  via Martha Krul
Het mooie transformatie proces is nu jaren gaande.
Wij hebben heel veel informatie naar de aarde gezonden.
Veel van die informatie kwam in het begin als verwarrend over.
Er werden grote veranderingen in de mens aangegeven.
Wat heel begrijpelijk was, was dat de mens dat moeilijk vond te verstaan.
Moeilijk om te geloven dat al deze wonderen op aarde zouden gebeuren.
Er was ongeloof bij de mens.
Langzaam aan veranderde dit.
Men begon te begrijpen dat er veel aan het veranderen was.
De mens voelt dit constant.
Zijn wezen en denken zijn veranderd.
Zijn beleving van belangrijke zaken in het leven zijn in een ander licht komen te staan.
Het licht dat over Moeder Aarde schijnt is van een hele andere orde dan het licht ooit geweest is.
De mens is al veel verder getransformeerd dan hij denkt en kan begrijpen.
Wij zijn verheugd, ja zeer verheugd, om te zien hoe dit op aarde allemaal gaat.
Het voelt voor ons als de terugkomst van de verloren zoon.
De zoon komt thuis.
Ziet dat er veel veranderd is.
Wat hij vooral aanschouwt is de liefde waarmee hij onthaald wordt.

Zo is het ook met de aarde.
Voor ons zo’n dierbare planeet.
De aarde is bezig aan haar terugkeer.
Wij zijn daar zo dankbaar voor.
Wij houden zo van u en de planeet waar u in dit leven verblijft.
Het universum kan terugkeren naar haar eigen heelheid.
U bent daar een niet te onderschatten onderdeel van.
U hebt geen, nee echt geen idee, hoe dankbaar wij u daarvoor zijn.
U bent in een onbekend proces gestapt.
U heeft zich daar met hart en ziel aan gegeven.
Het was zeker niet altijd gemakkelijk.
Er zijn NU dingen aan het veranderen.
Veel informatie is in de afgelopen tijd naar u gekomen.
Veel van die informatie heeft u bewust of onbewust opgeslagen.
Wij zijn weer een nieuwe periode binnen gegaan.
Wij hebben het u al vaker gezegd.
Er zijn geen grenzen meer aan het ontwikkelen van uw eigen eigenschappen.
Alles waar u aan denkt, kunt naar waarheid in uw leven ontwikkelen.
Het is uw eigen denkbeeld dat u beperkt.
U bent een geheel nieuwe periode binnen gegaan.
U heeft ruim gezaaid.
Het is oogsttijd voor de getransformeerde mens op aarde.
De tijd is NU.
Aartsengel Gabriel.

https://spiritualroseofsilence.blogspot.com/