Aartsengel Gabriel: De mens is op het keerpunt in zijn leven / 23 september 2019 –via Martha Krul

Aartsengel Gabriel:
De mens is op het keerpunt in zijn leven
23 september 2019 –via Martha Krul
De mens is op het keerpunt in zijn leven –
De mens begint heel langzaam te zien wie hij is.
Wat hij kan en wat zijn oorsprong is.
Dit vervult ons met LIEFDE.
De mens heeft grote stappen gezet.
De mens kan en mag heel trots zijn op zijn kracht.
Op zijn doorzettingsvermogen.
Wij zijn blij om te bemerken dat de verbinding tussen de mens op aarde
en het universum zo sterk aan het worden is.
De mens krijgt meer vertrouwen.
Niet alleen in zichzelf, maar ook in de hulp die wij bieden.
De mens begint te beseffen dat dit een proces vanuit het gehele universum is.
Het brengen van het licht op de ons zo dierbare planeet aarde.
Wij zijn al lange tijd heel verheugd om te zien hoe de mens dit proces doorleeft.
Zo dankbaar dat de mens de uitgestoken handen begint te voelen.

Het moeilijkste deel van het proces is voorbij.
Het loslaten van het “oude”.
Wanneer het licht eenmaal is gezien, dan gaan de harten open.
Dan komt er een nog sterkere verbinding met ons.
Dan gaat de mens beseffen waar hij vandaan is gekomen.
Dan gaat de mens zien waar hij naar onderweg is.
Het licht schijnt al heel lang.
De mens is zo aangepast dat dit licht zich nu kan verbinden met de energie van de mens.
Daardoor voelt hij dat als een vorm van opladen in energie.
Dan voelt de mens de kracht stromen in deze prachtige verbinding.
Dat geeft de mens vertrouwen.
De liefdesverbinding komt nu met grote kracht het hart binnen.
De mens begint zichzelf op waarde te schatten.
De mens ervaart dat hij een goddelijk wezen is.
Wij eren u in licht en liefde.
Gabriel