Aartsengel Gabriel: “De mens houdt zichzelf klein en maakt het zich daardoor extra moeilijk”. 11 juli 2019 / Martha Krul

Aartsengel Gabriel:
“De mens houdt zichzelf klein en maakt het zich daardoor extra moeilijk”.
11 juli 2019 / Martha Krul

Bericht van de Aartsengel Gabriel via Martha Krul.

De zielen die NU op aarde zijn, zijn zielen die vele levens geleefd hebben op aarde.
Zij hebben in die levens heel veel kennis vergaard.
Die kennis draagt een ieder bij zich.
In zijn hart.
Die kennis gaat nooit verloren.
Die kennis is beschikbaar.

Doordat de zielen die nu op aarde zijn, nog veel met hun menszijn in de 3edimensie bezig zijn, “vergeten” zij hun verborgen kennis.
Door in contact te treden met je hogere zelf en de hulp te vragen van de engelen, is al die informatie beschikbaar.
De mens kan veel meer dan hij denkt.

Er is zoveel kennis in de mens opgeslagen.
De mens draagt zijn eigen kennis mee van al de levens die voorbij zijn gegaan.
In ieder leven heeft de mens kennis vergaard.
In ieder leven is de kracht en de kennis van de ziel versterkt.
En nu in dit proces “vergeten” de mensen dat zijzelf over alle kennis beschikken die zij nodig hebben voor dit unieke transformatie proces.


Doordat zij aan zichzelf blijven twijfelen, “geloven” zij hun eigen wijsheid niet.
De zielen die nu op aarde zijn, zijn daar met een reden.
Het zijn de zielen die weten wat zij kunnen.
Het zijn de zielen met heel veel ervaring.

De mens maakt zichzelf steeds klein en kan zijn eigen kennis daardoor niet geloven.
Alles is mogelijk.
Alles is bereikbaar.

Heb het geloof in jezelf.
Je bent niet voor niets in deze periode op aarde.

Ik ben Gabriel en wilde u dit heel graag laten weten.
Ga er naar handelen lieve zielen.
Het licht behoort u!